Tävlingsplanering Ekerum GK

.

Tävlingar 2021


En preliminär tävlingskalender för 2021 finns nu publicerad.
Det tillkommer ytterligare några tävlingar som fortfarande ligger i planeringsstadiet.

Av förståeliga skäl vet vi inte om säsongen kan starta som tänkt i april.
Ekerum GK fortsätter att följa alla de riktlinjer och rekommendationer som kommuniceras ut från FHM och SGF.

Uppdatering 12 april: SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 9 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 19 april.

SGF:s definition av vad som är en golftävling
Ytterst är det definitionen i Spel- och tävlingshandboken som styr vad som är golftävling. Den lyder: Tävling är golfspel enligt spelets regler med syftet att rangordna spelarna efter uppnådda resultat.
Denna definition är heltäckande. Är syftet med spelet något annat än att rangordna spelarna efter resultat är det fråga om sällskapsspel. Ett annat sätt att uttrycka det är att det faktiska syftet och utövandet styr om spelet ska klassas som sällskapsspel eller tävlingsspel, inte vad man döper det till.
Innebörd och förtydligande

Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

  1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).
  2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.
  3.  GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.
  4. Yrkesmässiga proffstävlingar får genomföras, men inga sidoaktiviteter som Pro-Am.
  5. Företagstävlingar kan inte genomföras, men företag kan arrangera sällskapspel under förutsättning att alla övriga råd och föreskrifter följs. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.
  6. Medlemsgrupper som normalt spelar organiserade tävlingar kan fortsätta spela sällskapsspel tillsammans. Det är då upp till klubben att bestämma vem som får boka och hur. Eget personligt ansvar gäller för att deltagande.
  7. Mindre grupper kan organisera och boka spel, där eget personligt ansvar gäller för gruppmedlemmarna.
  8. Större grupper får svårt att uppfylla alla regler och föreskrifter, bland annat att undvika större samlingar, träffas utanför ”bubblan” och undvika onödigt resande, men det är upp till klubben att bedöma detta. Eget personligt ansvar gäller för deltagande.


Här kan ni läsa om SGF:s riktlinjer för klubbar

Tävlingskommittén Ekerum GK