Tävlingsplanering Ekerum GK

.

Tävlingar 2021


En preliminär tävlingskalender för 2021 finns nu publicerad.
Det tillkommer ytterligare några tävlingar som fortfarande ligger i planeringsstadiet.

Av förståeliga skäl vet vi inte om säsongen kan starta som tänkt i april.
Ekerum GK fortsätter att följa alla de riktlinjer och rekommendationer som kommuniceras ut från FHM och SGF.

Uppdatering 21 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar.

Rekommendationer från och med 1 juni
I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta. 

Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni. 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:
► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 1 juni 2021

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

Här kan ni läsa om SGF:s riktlinjer för klubbar

Tävlingskommittén Ekerum GK