Historik Ekerumområdet

Ekerums gård och marker


Gustaf Wasa inrättade på sin tid fem kungsgårdar på Öland – Rälla var en av dem. Inom Rälla skapades 1743 ”Kronolägenheten Halltorp på Öland”, som 1804 delades i två gårdar, Halltorp och Ekerum.

Jordbruk och djurhållning bedrevs på Ekerum i privat regi fram till 1939, då Kalmar läns södra hushållningssällskap tog över ägandet för att bedriva växtförädlings- och annan försöksverksamhet. Mjölkkohållningen upphörde 1967 och 1976 förvärvades gården av Borgholms kommun, som redan 1960 hade anlagt campingplatsen i områdets nordvästra del. Under 1980-talet kom gården åter i privat ägo, varefter den 1987 inköptes av Team Boro Riquma AB.Ägarkoncernens chef och huvudägare, Curt Wrigfors, uppdrog åt Lennart Eriksson, VD för dotterbolaget Riquma Fritid, att på området projektera och låta uppföra en konferensanläggning med golfbanor, hotell, lägenheter och fritidshus. Tillsammans med Bo Thunberg på företaget K-konsult axlade Lennart Eriksson själv rollen som arkitekt och projektledare för huvudbyggnadens och ekonomibyggnadernas om- och tillbyggnation, uppförandet av de 172 fritidshusen i ”Golfbyn” mellan golfbanan och Campingen, liksom banpersonalens maskinhall och verkstad i områdets mittpunkt samt ”lägenhetshotellet” söder om gårdscentrat.

Anläggningen drevs till en början under namnet ”Ekerum Golf & Conference” med Göran och Monica Agnevik som värdpar, men efter moderbolagets konkurs i samband med finanskrisen 1993, övertogs driften av resekoncernen Ving. Efter diverse olika ägarkonstellationer köptes hela anläggningen (utom Golfbyn, som består av två fristående bostadsrättsföreningar) 2007 av Ekerum Resort AB, som då ägdes av bröderna Ulf och Bo Eklöv samt bröderna Erik och Mats Paulsson. Under namnet Ekerum Resort Öland har detta bolag sedan dess ansvarat för drift och underhåll av anläggningen, där verksamheten underhand har utökats till att omfatta även tennis-, padel- och fotbollsplaner samt uthyrning av mountainbikes m.m.

För ytterligare information om Ekerumområdets historia hänvisas till Riquma-koncernens skrift ”Ekerum” från 1990 och till boken ”Ekerum – en tidsresa” av Rolf Danielsson och Annika Wihl från 2016. För ytterligare information om Ekerum Resort Öland och dess verksamhet hänvisas till Resortens egen hemsida, www.ekerum.com