Klubben

Ekerum GK

Ekerum GK är en ideell förening med syfte att erbjuda golfklubbens medlemmar möjlighet att spela och utveckla sin golf på Ekerum Resort med de båda banorna Långe Erik och Långe Jan.

Ambitionen är en golfklubb som kan erbjuda aktiviteter och socialt sammanhang för alla medlemmar. Ge möjlighet och uppmuntra till att utveckla golfen genom tävlingar, träning, social golf och att bygga kontakter mellan medlemmar.

Ekerum GK är en del av Ekerum Resort som äger och står för driften av anläggningen. Ekerum GK ska ha ett bra och utvecklande samarbete med Ekerum Resort och ett aktivitetsprogram som stödjer utvecklingen av Ekerum Resort.

Styrelsen för Ekerum GK är ansvarig för alla aktiviteter inom klubben och fattar gemensamt beslut om de aktiviteter som klubben åtar sig.