Historik Ekerum GK

Ekerum Golfklubb
I augusti 1989 stiftades Ekerum golfklubb av sex personer (första medlemmarna) och en interimsstyrelse tillsattes, bestående av Advokaterna Christer Pripp och Kåre Månsson samt Ekerum gårds VD, Lennart Eriksson. Den sistnämnde fick i uppdrag att lämna förslag på en organisation och stadgar som skulle tillgodose såväl bolagets som medlemmarnas intressen.

Förhandlingar om medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) tog tid, eftersom medlemskap i klubben även skulle erbjudas Golfbyns och Ölands Golfklubbs medlemmar samt att ägarbolaget Ekerum Gårds representanter skulle ingå i Styrelsen. Upplägget med nyttjanderättsavtal för bostadsrättshavarna och medlemmarna samt bolagsrepresentanter i Styrelsen var nytt för SGF och tog lång tid att lösa.

I april 1990 kunde det första ordinarie årsmötet i klubben hållas. Vid detta tillfälle beslöts anta stadgarna och medlemskapet i SGF. En styrelse utsågs bestående av ordförande Melcher Ekströmer, Håkan Sterner, Gunilla Sangefors, Jörgen Engell samt, som företrädare för Ekerum gård, Göran Agnevik och Lennart Eriksson.