Privata golfbilar

Privata golfbilsägare 

  • Årlig Golfbilsavgift måste erläggas innan en privat golfbil får framföras på Ekerums golfbanor
  • Avgiften är 2995:- med läkarintyg och 3495:- utan läkarintyg
  • Max 2 privata golfbilar per boll är tillåtet.
  • Alla bilar som ska köra på golfbanan ska ha systemet DSG fleet solutions* installerat och uppkopplat mot Ekerum.
  • Varje privat golfbil som avser att användas på golfbanan måste ha ett klistermärke för igenkänning av personal och golfvärdar. Klistermärkets fås när golfbilsavgiften är betald.
  • Ekerum reserverar sig rätten att neka spel/spelavgift, dvs får ej spela på Ekerum, om reglerna inte följs

*En återförsäljare som säljer detta system är Technical Operations, Vantage Tag Systems, Kontaktperson är Dan Price: dan@vantage-tag.com +44 (0) 7854 092836

GPS- information

Golfbilen har en GPS inkopplad till motorn vilket gör att bilen kommer att STANNA om man kör där det inte är avsett.

Vår banchef bestämmer från dag till dag i vilka områden man får framföra bilen på beroende på skador, vattenansamlingar eller allmänt slitage.

Det är alltså att det INTE per automatik är tillåtet att köra på hela spelfältet!

Var uppmärksam på LJUD signaler från systemet samt titta på skärmen! Det varnar er när ni närmar er eller kör in i ett otillåtet område som är gulmarkerat.

Om så skulle ske, stanna och vänta tills bilen är igång igen och BACKA omedelbart ut ur området och fortsätt körningen där systemet inte varnar.