GPS Information

GPS- information

Golfbilen har en GPS inkopplad till motorn vilket gör att bilen kommer att STANNA om man kör där det inte är avsett.

Vår banchef bestämmer från dag till dag i vilka områden man får framföra bilen på beroende på skador, vattenansamlingar eller allmänt slitage.

Det är alltså att det INTE per automatik är tillåtet att köra på hela spelfältet!

Var uppmärksam på LJUD signaler från systemet samt titta på skärmen! Det varnar er när ni närmar er eller kör in i ett otillåtet område som är gulmarkerat.

Om så skulle ske, stanna och vänta tills bilen är igång igen och BACKA omedelbart ut ur området och fortsätt körningen där systemet inte varnar.