Historik Ekerums golfbanor

Ekerums golfbanor


För att rita och anlägga golfbanan anlitades  golfbanearkitekten Peter Nordwall (bl.a. känd som “arkitekt för Annika Sörenstams hemmabana”, Bro-Bålsta utanför Stockholm) och hans kollega, golfbanebyggaren Bo Engdahl (redan då med ett 30-tal tidigare  banbyggnationer på sin CV).Markarbetena för banan påbörjades under sommaren 1988 och de ursprungliga 27 hålen, fördelade på Långe Jan 18 hål och Långe Erik 9 hål, kunde provspelas redan under sensommaren följande år. Den högtidliga invigningen förrättades i augusti 1990 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och bland spelarna vid invigningsgolfen återfanns bl.a. klubbens första ordförande Melcher Ekströmer, konstnärerna Lasse Åberg och Yrjö Edelman, golfkommentatorn Göran Zachrisson samt – iklädd kilt – Jimmy Kidd, Estate Manager på Gleneagles Golf & Hotel Resort i Skottland.

Golfbanan utökades år 2000 med ytterligare 9 hål (nuvarande hål 7-15 på Långe Jan), vilka invigdes av H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Under de närmast följande åren anlades också ett flertal dammar och en stor s.k. sjunkbrunn för att öka bevattningskapaciteten och samtidigt kompletterades banornas bunkerbestånd för att förstärka spelupplevelsen.2009 gjordes en viss omfördelning av hålen mellan de två 18-hålsbanorna, varigenom Långe Jan fick en mer utpräglad karaktär av stortävlings- och publikbana med utmanande, strategiskt placerade bunkrar och rödbrun, vajande svingelruff som inramning av hålen. Långe Erik, däremot, avsågs att upplevas som en mer förlåtande semesterbana med generösa fairways och spännande greenområden.

Under 2014 genomfördes, i regi av golfbanearkitekten Christian Lundin och Länsstyrelsen, en omfattande ombyggnation av Långe Jan, varvid befintliga bunkrar och bunkerkullar ersattes med s.k. waste areas i syfte att skapa öppna sandytor för gynnande av en specifik flora och fauna. För att ge plats åt viss ny villabebyggelse gavs hål 16 och 17 samtidigt ny sträckning och utformning, medan Peter Nordwalls ursprungliga hålsträckning och greendesign på övriga hål lämnades oförändrad.