GDPR på Ekerum GK

Fredagen den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Svenska Golfförbundet (SGF):
Formar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben och bolaget är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till Ekerum GK.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver Ekerum GK inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att Ekerum GK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på info@ekerumgk.se

  • Golf-ID. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, GIT bestämmelserna och beslut som fattas av golforganisationen. GIT bestämmelserna styr all behandling av personuppgifter i GIT. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att golfklubben/golfbolagen är personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till golfklubbarna/golfbolagen. I en del andra fall som exempelvis förbundstävlingar och tidningen Svensk Golf är SGF personuppgiftsansvarig. SGF, GDF, golfklubbarna, golfbolagen, golfspelarna och ett antal andra organisationer och bolag (t.ex. klubbarnas egna driftsbolag) är juridiskt bundna av GIT-bestämmelserna. Eftersom ansvarsfrågorna regleras där behöver vi inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbund och klubb. På motsvarande sätt behöver inte golfklubb/golfbolag teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke.
  • Uppförandekod. RF:s Uppförandekod som styr Idrottsrörelsen
  • E-post. E-posthantering faller utanför GIT-bestämmelsen och RF:s Uppförandekod. Ekerum GK kommer att spara e-post högst 24 månader om det behövs.
  • Medlemslista. Ekerum GK lämnar inte ut medlemmars personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.
  • Matrikel på webben. Ekerum GK har valt att inte publicera en medlemsförteckning på webben.
  • Ekerum GK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor, detta görs direkt på info@ekerumgk.se
  • Bild. Publicering av namn och bild på hemsida eller sociala medier kan vara integritetskänsligt för många människor. Det gäller särskilt för barn. Innan vi publicerar bilder på barn ska vi säkerställa att det inte finns något hinder för publicering, dvs. fråga vårdnadshavare innan vi tar någon bild. När det gäller vuxna finns det inget generellt tillstånd eller förbud i GDPR att publicera vimmelbilder, spelbilder från banan eller på pristagare. Tvärtom skriver SGF ”är det viktigt med bilder och texter om medlemmarna för att skapa en inkluderande anda och klubbkänsla. Utgångspunkten för publicering av bilder och rörligt material på klubbens hemsida och sociala medier sker med stöd av en intresseavvägning, där klubben publicerar bilder för att informera om sin verksamhet.” Det behövs ingen samtyckesblankett men Ekerum GK kommer även här att fråga innan vi tar bilder. Vi kommer att ta bort namn och bild på personer som kontaktar klubben och ber om detta.
  • Publicering av start- och resultatlistor. Ekerum GK kommer endast publicera start- och resultatlistor publicerade under GIT-tävling, dvs manuella startlistor och resultatlistor kommer inte att finnas på webben. Undantaget är tävlingar över säsong som anslås på hemsidan och anslagstavlan i receptionen. Personer med sekretess syns inte där.

Här hittar ni all information om GPDR och golfen >>