Juniorverksamhet

Information om juniorverksamheten


Ekerum Golfklubbs vision är att skapa en trygg plasts där barn och ungdomar
kan umgås och utvecklas som person och golfspelare. Juniorkommitténs vision är att
arbeta för att öka andelen aktiva tjejer så att andelen killar och tjejer blir mer jämställt.
Barn och ungdomar skall se Ekerum Golfklubb som en naturlig mötesplats även utanför den ordinarie träningen.
Där vi skapar en miljö där de känner sig trygga, och kan utvecklas samt att deras träningsflit ökar.
Klubbens vision är att varje ledare är en förebild, är engagerad och agerar i klubbens riktlinjer.

Om ni har funderingar är ni välkomna att kontakta info@ekerumgk.se

Verksamhetens värdegrunder är gemenskap, trygghet och utveckling.

Gemenskap– Genom att skapa en naturlig mötesplats för våra juniorer, kommer de lära känna fler kompisar.
Som gör att de känner en tillhörighet, som i sin tur gör att dem kommer våga utvecklas som personer och som golfspelare.

Trygghet– Alla barn är olika, alla har nått olika långt i sin utveckling, alla har olika bakgrund.
Ekerum Golfklubb ska vara en plats där alla nivåer är välkomna.
Med engagemang från ledare kommer barn och ungdomar känna sig trygga.
Trygghet kommer göra att barn kommer utvecklas och våga ta för sig.
Våra medlemmar ska välkomna dem och ta hand om dem så att dem fostras till individer och golfspelare.
Genom att visa varandra respekt mot varandra kommer individer våga vara sig själva och utvecklas
och mogna i sin egen takt.

Utveckling– Genom att vi uppmuntrar utveckling mer än prestation kommer den inre motivationen öka.
Det kommer göra att en individ vill bli bättre och bättre som i sin tur gör att de arbetar hårdare för att
nå sina drömmar och mål. Vi vill hjälpa varje individ att utvecklas så länge den själv vill.
Alla är välkomna att träna golf hos oss. För att utvecklas så ser vi bara att det är positivt om våra aktiva sysslar med flera idrotter. Då vi arbetar för att ha en verksamhet som kan tillfredsställa dem aktivas behov.
För att de ska utvecklas så delar vi även in grupper efter ålder och kön.
Så gott det går med de som har liknade ambitioner och motiv med sitt golfande.