Bokningsregler/Medlemstider 2024

Tidsbokningstider gäller 06.30 21.00

Alla tider är fria att bokas för medlemmar och greenfeespelare utom vid nedanstående tidpunkter

Under perioden 13 april till 23 juni och
17 augusti till 13 oktober gäller följande
Lördagar och Söndagar mellan kl. 08:00-10:20 är bokningsbara för golfpaket.
24 timmar innan så släpps ovanstående tider fritt att boka för alla om de ej är bokade.

Under perioden 24 juni till 11 augusti gäller att
alla dagar mellan kl. 08:00 -10:20 är bokningsbara för golfpaket.
24 timmar innan så släpps ovanstående tider fritt att boka för alla om de ej är bokade.

Övriga bokningsregler.
Max 2 tider får vara bokade samtidigt lördag-söndag och helgdagar per medlem.
Samt 2 tider får vara bokade samtidigt för vardagar.
30 dagar före kan alla boka starttid lördagar, söndagar och helgdagar.
90 dagar före kan alla boka starttider helgfri måndag till Fredag.

Alltså kan ni ha 4 st bokade tider samtidigt.
När ni väl har bokat antalet tider samtidigt enligt ovan,  kan ni boka er nästa tid först när en av de tiderna är nyttjade. Systemet sköter allt detta automatiskt.

Anmälningar till tävling ingår ej i detta, utan de är separat och där kan ni boka allt eftersom tävlingarna publiceras via min golf.

Avbokning och ankomstregistrering
Personlig ankomstregistrering gäller, d.v.s. en person kan inte ankomstregistrera en hel boll själv, utan var och en av spelarna måste göra det personligen
Ankomstregistrering sker direkt i Sweetspot appen

Du kan ha en (1) bokad tid/dag vill Du spela 36 hål kan du boka ytterligare en tid i receptionen (nytt från 15/6-21)

Vill du boka av din starttid gör du det senast 24 timmar innan din bokade tid för spel och alltid via Sweetspot

Om du inte har avbokat din starttid 24 timmar innan bokad tid, eller inte ankomstregistrerat dig, kommer vi kontakta dig via mail och fråga dig vad som hänt

Om detta upprepar sig ytterligare 1 gång (totalt 2 tillfällen) kommer du inte ha möjlighet att boka starttid på 1 vecka. (nytt from 15/6, nuvarande regel är 2 veckor efter 3 tillfällen)

Vid fortsatt upprepning (totalt 3 tillfällen) kommer du inte ha möjlighet att boka starttid på 2 veckor och vi tar en kontakt med dig för en dialog.

Vid bokning ska samtliga golf-id i bollen anges, ansvarig för bokningen och ankomstregistreringen är den som bokat.

Två-bollar kommer att sättas ihop till fyr-bollar högst 3 starttider senare, detta för att få bättre flyt på banan samt skapa möjlighet för andra medlemmar och gäster att kunna boka. Vid dimma och senareläggs starttiderna så mycket som det behövs. Detta beslut tas alltid i samråd med banpersonal. Det är upp till spelaren själv att informera sig om aktuell starttid.