Regel och HCP-kommitté

Regel & Handicap-kommittén

Ivar och Bo


Kommittén består av följande medlemmar:

Bo Faxén, Ordförande   bo@faxen.se, 070 397 92 30

Ivar Lång   ivar.lang@telia.com, 070 311 35 50

Lars Petersson  lasse.p53@telia.com,  070 510 35 10


Kommitténs uppdrag är

 • Att vara klubbens svars- och upplysningsinstans vad gäller ”Regler för  Golfspel” och tolkningen av dessa.
 • Att ha ansvaret för formulering av klubbens lokala regler och tillfälliga lokala regler.
 • Att i samråd med distriktets regelkommitté genomföra årlig revision av klubbens lokala regler.
 • Att i samråd med banägaren formulera lämpliga ordningsföreskrifter.
 • Att vara en kompetens för stöd till banchefen för banornas markeringar.
 • Att i samråd med klubbchef genomföra handicaprevision när så erfordras.
 • Att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar.
 • Att informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om det nya världshandicapsystemet.

  Medlemmars frågor
  Kontakta någon i kommittén om du har frågor om golfregler eller handicap eller om du vill ge feedback på de frågor som anslås vid ”kiosken” efter hål 9.