Regel och HCP-kommitté

Regel & Handicap-kommittén

Ivar och Bo


Kommittén består av följande medlemmar:

Bo Faxén, Ordförande   bo@faxen.se, 070 397 92 30

Ivar Lång   ivar.lang@telia.com, 070 311 35 50

Lars Petersson  lasse.p53@telia.com,  070 510 35 10


Kommitténs uppdrag är att

  • Vara klubbens svars- och upplysningsinstans vad gäller ”Regler för Golfspel” och tolkning av dessa enligt ”Decisions on the Rules of Golf”.
  • Ha ansvaret för formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och tävlingsregler.
  • I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årlig revision av klubbens lokala regler
  • I samråd med banägaren formulera lämpliga ordningsföreskrifter
  • I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för banans markeringar
  • Medverka i och genomföra den årliga handicaprevisionen
  • Utreda och besluta om förändring av medlemmars handicap i de fall det finns särskild anledning
  • Informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar