Policy hur inbetald medlemsavgift påverkas av sjukdom eller skada

Policy Ekerum GK förlängning av medlemskap vid skada eller sjukdom

Medlem som innan 1:a april, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får sitt medlemskap uppskjutet 1 år – ingen återbetalning

Medlem som innan 1:a juli, blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin medlemsavgift reducerad med 50% – ingen återbetalning

Medlem som efter 1:a juli, blir skadad eller sjuk på̊ sådant sätt att det omöjliggör golfspel utgår ingen kompensation

Den medlem som vill åberopa denna policy, skall senast 30 dagar efter skadan eller sjukdomen uppstått, begära skriftligen till styrelsen om detta. Begäran skall styrkas med läkarintyg.

Styrelsen Ekerum GK