Satsning på damgolf

.

Nu satsar vi ännu mer på damgolf tillsammans med Smålands Golfförbund.

 

Vid ett möte med Annika Persson från Smålands Golfförbund var temat att diskutera hur vi lockar fler kvinnor att spela golf och vilka aktiviteter inom klubben som skulle kunna medverka till detta.

Från klubben deltog undertecknad, Christina Start, Lotta Srandberg och Mia Pontén


Annika Persson gjorde en mycket intressant inledning och visade hur Smålands Golfförbund ordnar träffar och aktiviteter för utveckling och erfarenhetsutbyte mellan damkommittéerna i distriktets klubbar.


Enligt statistik från Svenska Golfförbundet är 27% av alla golfare kvinnor. Inom Ekerum är motsvarande siffra ca 30%. Inom golfklubben arbetar vi aktivt för att att få fler kvinnor till vår verksamhet. Vid våra speltillfällen har vi olika former av lättsamma tävlingar. Exempel på aktiviteter är damgolfen som Lotta ansvara för, Facebookgruppen “hitta en spelkompis” som Christina har initierat samt Golflyckan, ett koncept som Mia har sjösatt med inspiration och pepp utan tävlingsmoment. Damerna deltar också med 2 lag i smålandsserien samt med ett lag i en matchspelserie med grannklubbar. Project Handicapgrupp 30-54 är också en populär grupp för kvinnor med lite högre HCP. Vid de olika sammankomsterna gör vi i samarbete med Resorten evenemang typ modevisningar. träningar, besök i Spa med information m.m.


I klubbens styrelse, kommittéer och valberedning finns många aktiva damer som driver fortsatt arbete för fler kvinnor till golfen inom Ekerum GK.Rolf Gustafsson / ordförande

 

Damerna på bilden är, Lotta Strandberg, Christina Stark, Mia Pontén från Ekerum GK:s styrelse
och Annika Persson från Smålands Golfförbund