Kallelse till årsmöte 2024

.

Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallas medlemmar i Ekerum GK till årsmöte 2024.
Tid: 2024-03-29 klockan 10:00.
Plats: Ekerum Resort

Motioner från medlemmar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 1 mars.
E-post: styrelsen@ekerumgk.se

Föredragningslista och övriga handlingar inför årsmötet kommer senast den 15 mars att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Välkomna!

Styrelsen Ekerum GK.