Hjärt - lungräddning

Mats Johansson (längst till höger) från Kalmar Civilförsvarsförbund höll en mycket engagerande

och nyttig information om hjärt-lungräddning på Ekerum GK’s medlemsdag.

Hjärt- och lungräddning är en akut första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamhet och andning hos någon som fått hjärtstopp.

I Sverige drabbas varje år fler än 15 000 av plötsligt oväntat hjärtstopp så kunskap i HLR räddar liv.