Golfvärd

Golfvärd Ekerum 

På Ekerum är det periodvis mycket bokat på både Långe Jan och Långe Erik.
För att alla ska trivas och att både gäster och medlemmar vill spela på våra banor så är tidsfaktorn en avgörande del i upplevelsen. Ofta flyter spelet på bra de första nio hålen. Det är överlag ganska enkelt att gå för att nians green ligger betydligt längre ned än ettans tee. Nästan hela första nio är det nedförsbacke.
Problemen med att ronderna tar för lång tid är att förutom att det är uppförsbacke sista nio så sitter många för lång tid vid paviljongen/kiosken efter nio hål. Man går helt enkelt inte till tians tee när bakomvarande boll kommer till paviljongen/kiosken.
Har man som spelare spelat i en grupp som t.ex. tagit 2 tim och 30 min första nio så kan man inte stanna vid paviljongen/kiosken utan man får köpa det man ska och sedan gå till tians tee.

Klubben har i sitt handlingsprogram åtagit sig att i samråd med Resorten få tillstånd en organisation där en golfvärd vid vissa dagar skall finnas vid paviljongen/kiosken när behov bedöms finnas. Detta för att fånga upp eventuella problem som att se till att alla lämnar i tid för att undvika köbildning. Klubben är övertygad om att det finns många medlemmar som gärna ställer upp som golfvärd under dessa förutsättningar.

En modell har tagits fram enligt nedan:
Minst 3 pass bokar man upp sig på
Passen är mellan 09.00 – 14.30
Lunch och fika ingår i varje pass
För varje 3 pass man genomför erhålles ett presentkort på 500: – i shopen
Skylt som man kan fästa på sin tröja där det står golfvärd.

Det är klubbens förhoppning att du på detta sätt vill delta och bidra till att öka trivseln på vår fantastiska anläggning där rimliga rondtider är en väsentlig del.

Kontakta Håkan Petersson
070-2497707
hakanp46@telia.com

Golfvärdens roll och uppgifter
Golfvärden är Ekerum Resorts och klubbens representant på anläggningen
Skapa trivsel genom trevligt bemötande
Se till att alla grupper lämnar paviljongen/kiosken och beger sig till tee nr 10 när bakomvarande grupp kommer
Att antalet spelare i bollen stämmer överens med startlistan och notera de som inte dyker upp.
Vid samtal från receptionen åka i golfbil till problemet som uppstått ute på något av hålen
Efter passet skriva en rapport om ev. incidenter som lämnas till receptionen