Regel och HCP-kommitté

 

HCP1

 

 

Regel & Handicap-kommittén

Kommittén består av följande medlemmar:

Ivar Lång   ivar.lang@telia.com, 070 311 35 50

Niclas Petersson   bng.uppdrag@gmail.com, 070 616 19 66

Bo Faxén   bo@faxen.se, 070 397 92 30

Håkan Herne   048512078@telia.com

Kommitténs uppdrag är att

  • Vara klubbens svars- och upplysningsinstans vad gäller ”Regler för Golfspel” och tolkning av dessa enligt ”Decisions on the Rules of Golf”.
  • Ha ansvaret för formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och tävlingsregler.
  • I samråd med distriktets regelkommitté genomföra årlig revision av klubbens lokala regler
  • I samråd med banägaren formulera lämpliga ordningsföreskrifter
  • I samråd med klubbens banansvarige ha ansvar för banans markeringar
  • Medverka i och genomföra den årliga handicaprevisionen
  • Utreda och besluta om förändring av medlemmars handicap i de fall det finns särskild anledning
  • Informera och vid behov utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar