Bokningsregler/Medlemstider 2020

Bokning och avbokningsregler Ekerum GK

Tidsbokningstider gäller 06.30-19.00

Alla tider är fria att bokas för medlemmar och greenfeespelare utom vid nedanstående tidpunkter
.
Under perioden 13 april till 30 juni och
24 augusti till 13 oktober gäller att
Lördagar mellan kl. 09:00 – 11:00 och
Söndagar mellan kl. 08:00-10:00 endast är bokningsbara för golfpaket.

Under perioden 1 juli till 18 augusti gäller att
alla dagar mellan kl. 08:00 -10:00 endast är bokningsbara för golfpaket
24 timmar innan så släpps ovanstående tider fritt att boka för alla.

Övriga bokningsregler.
Max 2 tider får vara bokade samtidigt lördag-söndag per medlem.
30 dagar före kan alla boka starttid lördagar, söndagar och helgdagar.
90 dagar före kan alla boka starttider helgfri måndag till Fredag.

Avbokning och ankomstregistrering
Obligatorisk ankomstregistrering för samtliga i bollen ska ske innan spel.

Det är viktigt att ni ankomstregistrerar samtliga spelare innan er starttid, greenfeegäster i Servicedesk och medlemmar i self-service automaten.

Fri om/avbokning fram till 24h innan er starttid.

Om ni missar att ankomstregistrera eller avbokar er starttid senare än 24h innan vid 3 upprepad tillfällen finns en risk att spelaren stängs av från att kunna boka i 14 dagar framåt.

Vid bokning ska samtliga golf-id i bollen anges, ansvarig för bokningen och ankomstregistreringen är den som bokat.

Två-bollar kommer att sättas ihop till fyr-bollar högst 3 starttider senare, detta för att få bättre flyt på banan samt skapa möjlighet för andra medlemmar och gäster att kunna boka. Vid dimma och frost senareläggs starttiderna så mycket som det behövs. Detta beslut tas alltid i samråd med banpersonal. Det är upp till spelaren själv att informera sig om aktuell starttid.