Bokningsregler/Medlemstider 2021

Tidsbokningstider gäller 06.30 21.00

Alla tider är fria att bokas för medlemmar och greenfeespelare utom vid nedanstående tidpunkter

Under perioden 12 april till 30 juni och
16 augusti till 11 oktober gäller följande
Lördagar mellan kl. 09:00 – 11:00 och
Söndagar mellan kl. 08:00-10:00 endast är bokningsbara för golfpaket och greenfee.
24 timmar innan så släpps ovanstående tider fritt att boka för alla om de ej är bokade.

Under perioden 28 juni till 15 augusti gäller att
alla dagar mellan kl. 08:00 -10:00 endast är bokningsbara för golfpaket och greenfee.
24 timmar innan så släpps ovanstående tider fritt att boka för alla om de ej är bokade.

Övriga bokningsregler.
Max 2 tider får vara bokade samtidigt lördag-söndag och helgdagar per medlem.
Samt 3 tider får vara bokade samtidigt för vardagar.
30 dagar före kan alla boka starttid lördagar, söndagar och helgdagar.
90 dagar före kan alla boka starttider helgfri måndag till Fredag.

Alltså kan ni ha 5 st bokade tider samtidigt.
När ni väl har bokat antalet tider samtidigt enligt ovan,  kan ni boka er nästa tid först när en av de tiderna är nyttjade. Systemet sköter allt detta automatiskt.

Anmälningar till tävling ingår ej i detta, utan de är separat och där kan ni boka allt eftersom tävlingarna publiceras via min golf.

Avbokning och ankomstregistrering
Obligatorisk ankomstregistrering för samtliga i bollen ska ske innan spel.

Det är viktigt att ni ankomstregistrerar samtliga spelare innan er starttid, greenfeegäster i Servicedesk och medlemmar i self-service automaten.

Fri om/avbokning fram till 24h innan er starttid.

Om ni missar att ankomstregistrera eller avbokar er starttid senare än 24h innan vid 3 upprepad tillfällen finns en risk att spelaren stängs av från att kunna boka i 14 dagar framåt.

Vid bokning ska samtliga golf-id i bollen anges, ansvarig för bokningen och ankomstregistreringen är den som bokat.

Två-bollar kommer att sättas ihop till fyr-bollar högst 3 starttider senare, detta för att få bättre flyt på banan samt skapa möjlighet för andra medlemmar och gäster att kunna boka. Vid dimma och senareläggs starttiderna så mycket som det behövs. Detta beslut tas alltid i samråd med banpersonal. Det är upp till spelaren själv att informera sig om aktuell starttid.

Spel vid frost, De starttider som är bokade kommer vara de som gäller. Det innebär om du har bokat tid kl. 08.00 och det fortfarande är frost, är din tid inte spelbar och kommer strykas. Första bollen som får spelas på är först då frosten har släppt – Din starttid förskjuts alltså inte.