Aktuell Banstatus

Banstatus den 2 februari Banorna är fortfarande stängda. Det som kan tilläggas till nedanstående text är snö! Banstatus den 25 januari Banan är stängd pga att tjälen har inte släppt fullt ut på alla ytor, samtidigt så har vi haft frost på våra greener flera förmiddagar och denna släpper inte på de greenerna som ligger i skugga. Vi...

PCC-beräkning aktiveras den 12 januari

Nu har vi haft det nya världshandicapsystemet i två säsonger, och alla är väl överens om att det fungerar mycket bättre och ger en mer rättvisande handicap än det gamla systemet. Som de allra flesta säkert vet baseras vår handicap numera på hur vi har presterat under de 20 senast registrerade ronderna. Ur denna samling plockar systemet...