Aktuell Banstatus

.

Banstatus den 2 februari


Banorna är fortfarande stängda.
Det som kan tilläggas till nedanstående text är snö!

Banstatus den 25 januari


Banan är stängd pga att tjälen har inte släppt fullt ut på alla ytor, samtidigt så har vi haft frost på våra greener flera förmiddagar och denna släpper inte på de greenerna som ligger i skugga.

Vi har väldigt lite eller ingen tjäle alls i ruffarna och fairway, en av anledningarna är att gräs har en isolerade effekt och ju högre gräs desto mindre tjäle kryper ner i marken.

Den andra orsaken till hur snabbt och långt tjälen går ner beror på markförhållandena. Torr, luftig och sandig jord (golfgreener) där söker sig tjälen snabbt och längre ner än i mark med leriga förhållanden samt med högre gräs en än golfgreen.

Att beträda greener när det är tjällossning kan medföra kompakteringskador med sämre kvalité på gräset under säsongen. Att gå på frostiga greener gör att grässtråna bryts av i fotspåren och dessa skador kan synas långt in på våren)

Vår förhoppning är att ha banan öppen för spel så mycket som möjligt men denna vinter har tyvärr präglats av flera plusgrader vissa dagar samtidigt som det varit flera minus andra.

Fredrik Svensson
Course Manager