Jenny Hagman Camp

Välkommen till Jenny Hagman Camp på Ekerum Den 20 och 21 maj gästas vi av Jenny Hagman Med hjälp av praktisk och mental träning har du här möjligheten att utveckla din golf. Om Jenny. Jenny är f.d. golfproffs, utbildad Civilekonom och har jobbat som coach och tränare i över 20 år. Hon har synts i tidningen Svensk Golf som en del av golfskolan...

Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022 Härmed kallas medlemmar i Ekerum GK till årsmöte 2022. Tid: 2022-04-15 klockan 10:00. Plats: Ekerum Resort Motioner från medlemmar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 mars. E-post: styrelsen@ekerumgk.se Föredragningslista och övriga handlingar inför årsmötet kommer senast den 1...

Vårdnadshavare

Nu kommer en enkel, smidig och säker lösning för alla underåriga och vårdnadshavare! Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal. Med den nya funktionen kan den som blir vårdnadshavare hjälpa till att administrera den...