Kallelse till årsmöte 2022

.

Kallelse till årsmöte 2022


Härmed kallas medlemmar i Ekerum GK till årsmöte 2022.
Tid: 2022-04-15 klockan 10:00.
Plats: Ekerum Resort

Motioner från medlemmar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 mars.
E-post: styrelsen@ekerumgk.se

Föredragningslista och övriga handlingar inför årsmötet kommer senast den 1 april att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Välkomna!

Styrelsen Ekerum GK.