Regel och HCP-kommitté

.

En Regel och HCP-kommitté har bildats inom Ekerum GK. Kommittén består av följande personer.

 

– Bo faxen.                              Sammankallande
– Håkan Herne                        Före detta förbundsdomare
– Ivar Lång
– Niclas Petersson

 

Stora förändringar inom golfen med målsättningen att förenkla regel och handicapsystem är planerade att genomföras under 2019 och 2020 och inom klubben har vi bedömt att det är viktigt att från början vara med i denna process. Håkan Herne, förbundsdomare, är knuten till gruppen och med hans stora erfarenhet och kunskap om golfregler och engagemang på Ekerums golfbanor med bl.a markeringar och lokala regler har vi stora möjligheter att få en grupp som kan utveckla klubbens kompetens inom golfreglernas komplexa värld och vara ett stöd till klubbchefen och banchefen.
På hemsidan finns under avsnittet klubben en underrubrik – Regel och HCP-kommitté, där gruppen kommer att informera om sin verksamhet och nyheter inom golfregler och handicapsystem.

 

Vi önskar kommittén lycka till i sitt arbete!

 

Rolf Gustafsson