Medlemsinformation inför 2022

.

Ekerum startar ny satsning på Golfen!!


Vi vill att alla medlemmar och besökare på Ekerum ska få den bästa golfupplevelsen därför kommer vi framåt investera tid, pengar och engagemang för att höja nivån på våra banor.
Ansatsen är att regionens redan bästa spelytor inom ett par år ska ta upp kampen med de absolut bästa i Sverige.
Vi vill också tacka för alla de förbättringsförslag och goda idéer som vi får in från er medlemmar och som kommer bidraga till utvecklingen på Ekerum.
Styrelsen påminner om tidigare information angående kontaktvägar till oss för Er medlemmar när Ni har tankar och förbättringsförslag se ekerumgk.se/medlemskommunikation.

Nedan följer de inledande investeringar/åtgärder som är planlagda för 2022.

  • Under kommande år avser vi att satsa hårt på att säkra vår vattentillgång som är den viktigaste förutsättningen för att förbättra våra banor.
   Första investeringen på ca ½ miljonen handlar om att pumpa vatten från Rälla-området till våra dammar.
  • Vi kommer att påbörja dressning av fairways, ett projekt som kommer pågå under de närmaste tre åren, något som i princip inte skett i Ekerums historia, detta för att förbättra spelytorna.
  • Vi inleder under året grävarbete för att få tag i nödvändig mängd sand så att kostsamma och miljöovänliga transporter kan undvikas
  • Fler sandområden kommer att skapas på Långe Jan för att ytterligare förhöja spelupplevelsen. Först ut med en ordentlig ansiktslyftning är Långe Jan Hål 2,4,5,6,7,11,16,17 och 18.
  • Vi kompletterar bevattningen av tees och fairways på Långe Jan för att ge en bättre täckning och kontroll
  • En ny Tee kommer att anläggas på Långe Jan 3
  • Ett arbete med att förbättra interna vägar mellan ”tees” kommer att påbörjas och pågå fortlöpande (exempelvis väg på röd tee på LJ10)
  • Vattenutkastare kommer att installeras på startkuren på Långe Jan
  • Vi ser över såväl estetiken, moderniteten samt städrutinerna kring alla wc/bajamajor på banan.
  • Ett enklare tak kommer byggas på rangen för de som tar lektioner
  • Någon form av bollflyktsradar kommer att finnas på rangen för de som tar lektioner
  • Säkerheten kring röd tee (LE 14) förbättras så att spelare på tee uppfattas tydligare
  • I kombination med avstängning av Gårdsvägen, vilket träder i kraft vid årsskiftet, sätter vi ut ”blomlådor” vid övergångarna LE3-4/LE12-13 samt vid korsningen LJ17-18
  • På LJ18 kommer bevattning att läggas bakom green mot terrass och foregreen klippas i det området. Sand kommer även att läggas ca 30-70mk höger om green på kullarna där det nu är högruff. Allt detta görs inför 2022 för att såväl spelmässigt som estetiskt få ett än finare avslutningshål.
  • Hallen nedanför trappan utanför Gillet(stenvalvet) kommer att ses över för att skapa sittplatser för medlemmar och själva Gillet (stenvalvet) blir ett bagagerum för hotellgäster eftersom receptionen vid in/utcheckning kan upplevas som stökig.
  • Ytterligare investeringar kommer framåt göras i bla satsningar på vattentillgång.


  Ett omfattande arbete kommer att genomföras med upprustning av Tee-områden, hjälpsådd i huvudsak på våra greener för att minimera risken för svamp och mögelangrepp.

  Vi kommer löpande att informera om förbättringar och investeringar.


  Följande gäller för medlemskap under 2022

  • Medlemsavgiften för fullvärdig medlem är:
  • 995:- sek       om man är mellan 1-12 år *
  • 3.995:- sek    om man är mellan 13-18 år *
  • 5.995:- sek    om man är mellan 19-29 år *
  • 7.995:- sek    om man är +30 år
          * Ålder avser det år man uppnår angiven ålder.
  • Taket på 1.500 st fullvärdiga medlemmar/fullbetalande medlemmarkvarstår även 2022, detta för att garantera tillgång för medlemsspel under större delen av året
  • 10% rabatt gäller på mat, icke alkoholhaltiga drycker samt i butiken (exklusive klubbor, specialbeställningar eller custom), padelhyra, mountenbike, inträde till SPA, rangekort, samt greenfeegäst till medlem i samma boll.
  • Prova på 1 år i Gymet med 50% på gällande ordinarie priser.


  Den stora delen av investeringarna kommer som vanligt att finansieras genom höjd greenfee (som för 2022 blir 850:-sek) samt genom Resortens övriga intäkter.
  Inga speciella tillskott eller engångsinbetalningar från medlemmar kommer alltså att behövas.

  Vi önskar och vill att ni alla ska trivas med att vara medlemmar i Ekerum GK.
  Återigen stort tack till all Ni som har engagerat Er genom olika förbättringsförslag.

  Vänligen
  Magnus och styrelsen Ekerum GK