Betalning av Medlemsavgift 2023

Nu finns medlemsavgiften för 2023 tillgänglig att betala på Min Golf. Detta är ett nytt tillvägagångssätt från tidigare år, för att underlätta övergången så har vi gjort en hjälpande guide. I guiden finns vägledning genom de olika betalalternativen samt information om familjegrupp och friskvårdskvitto. Observera att sista dag för...