SweetspotX

.

Från och med säsongen 2023 bokas starttider och golfbilar på
Ekerum Resort Öland via appen Sweetspot eller via hemsidan. 

Måndag den 13 mars kommer vi att stänga ner vinterslingan och återgå till att spela på Långe Jan och Långe Erik.
Från det datumet så läggs alla starttider in i Sweetspot och inte i GIT.
Banorna kommer finnas tillgängliga att boka i Sweetspot senast fredag den 10 mars.

Observera att alla bokningar efter den 13 mars som redan är gjorda via Min Golf har flyttats över till det nya starttidschemat.

Varför Sweetspot?
Vinsten för dig som medlem är att vi på ett bättre sätt kan förbättra tillgängligheten till speltider
på våra banor genom mer flexibla bokningsregler och få bättre kontroll på hur våra banor nyttjas.
Med Sweetspot får vi också bättre beslutsunderlag för framtida förbättringar exempelvis på hur
vi kan skapa bättre medlemskap. Ett steg i utvecklingen av att skapa speltid på banan för dig som
medlem är att vi startat med dynamisk prissättning. Det innebär att priset för starttiden för
greenfeegästen avgörs av tidpunkt under säsongen samt vilken tid på dagen gästen vill spela.
Detta för att sprida ut vårt gästspel och öka tillgängligheten.

HUR FUNGERAR DET PRAKTISKT NÄR DU SKA BOKA?
Bokning av starttid kan ske antingen via appen Sweetspot eller via hemsidan.
För att boka behöver du därför skapa ett Sweetspotkonto. Det viktigt att du kopplar ditt Golf-ID
till din profil i Sweetspot för att det ska bli rätt vid bokning, annars kommer det stå att du som
medlem ska betala greenfee vid spel på Ekerum

SKAPA SWEETSPOT KONTO
1. Ladda ner sweetspot-appen i Google Play eller App Store.
2. Gå till Sweetspot webbokningen på hemsidan eller använd Sweetspot-appen.
3. Tryck på Logga in/skapa konto
4. Fyll i:
– E-post (måste vara unik för varje spelare)
– Lösenord (välj ett lösenord)
– Förnamn
– Efternamn
– Telefonnummer
5. Koppla ditt Golf-ID (du behöver ha ditt lösenord tillgängligt som du använder i Min Golf)
Logga sedan in med e-post och lösenord som du skapat ovan

Här visas hur en Bokning går till via Sweetspot-appen
Här visas hur en Ankomstregistrering går till.

Observera att det är personlig ankomstregistrering, d.v.s. man kan inte anmäla en hel boll själv.
Du kan ankomstregistrera dig i appen när du är inom 500 m från klubbhuset dock tidigast 30 minuter innan din starttid.

VANLIGA FRÅGOR OM SWEETSPOT

Vad är Bokningsägare?
Den spelare som genomför bokningen av starttiden är ”Bokningsägare” och är ansvarig
för den aktuella bokningen. Det är framförallt viktigt när det kommer till betalningar.
Fördelen är att det alltid finns en ansvarig för att bokningsregler efterföljs vilket kommer
leda till mindre antal no-shows (spelare som inte dyker upp till sin tid), vilket i sin tur
skapar ökad tillgänglighet.

Hur handikappregistrerar jag min runda?
För du din score manuellt behöver du registrera din runda manuellt i ”Min golf”.
Ett tips är att använda digitalt scorekort via OnTag, då görs handikappjustering
automatiskt efter att rundan avslutats.

Hur fungerar det med tävlingar?
Anmälan till tävlingar görs som tidigare i “Min golf” då tävlingar precis som tidigare
hanteras i GIT-tävling.

Hur fungerar det med scorekort?
Ni kan få digitalt scorekort till OnTag-appen. När rundan är klar kan du välja att registrera
rundan till mingolf.se direkt från appen. Vi kan även skriva ut scorekort där du kan föra din
score med penna.

Golfvänner i Sweetspot
I Sweetspot kan du koppla alla kontakter du har i din telefonbok i telefon som golfvänner.
Det förutsätter dock att de har ett Sweetspot-konto. Om de inte har det, kan man skicka
en snäll begäran om att de ska skapa ett konto, så ni kan bli golfvänner.

Golfvänner i Sweetspot är inte detsamma som golfvänner i ”Min Golf” och går därmed
inte att föra över

Vid eventuella frågor så maila oss gärna på styrelsen@ekerumgk.se

Hälsningar Styrelsen