Rolf Gustafsson

.

Tack för mig!

Efter mer än 10 års engagemang inom Ekerum GK varav 7 i styrelsen och 3 år som ordförande vill jag tacka för mig och allt stöd jag fått från många av klubbens medlemmar. Det har varit en otroligt rolig och utvecklande tid för mig med många kontakter både inom klubben och externt. Jag hoppas att flera har sett en positiv utveckling av klubben de senaste åren vad gäller bl.a tävlingsverksamheten med ett brett utbud av tävlingar samt engagemang i olika roller inom klubben från våra medlemmar.

Golfen är mycket mansdominerad vilket artiklar i senaste numret av tidningen Golfa illustrerar. Mindre än 30% av medlemmar i golfklubbar är kvinnor. Även hur ordföranderollen Ekerum Golfklubbs 30-åriga historia har varit besatt visar på en klar mansdominans.

  • 1990 – 1992    Melker Ekströmer
  • 1993 – 1998    Göran Edgren
  • 1999 – 2000    Kurt Friman
  • 2001 – 2002    Lars Almhed
  • 2003 – 2006    Jan Pettersson
  • 2007 – 2009    Ivar Lång
  • 2010                Mattias Westerlund
  • 2011 – 2014.   Jan Pettersson
  • 2015 – 2017    Håkan Pettersson
  • 2018 – 2020    Rolf Gustafsson


En av de mest positiva utvecklingarna inom klubben är det stora engagemang på damsidan som har skett de senaste åren. Vi har lyckats få flera damer engagerade i olika roller inom klubben och de senaste åren har vi haft 3 kvinnor i styrelsen.

Idag finns många damaktiviteter på klubbens meny och den drivkraft som Lotta, Christina och Mia har visat i styrelsen för att sätta damgolfen på agendan är imponerande med en mängd olika aktiviteter. Den facebookgrupp som startats för damer har idag mer än 120 medlemmar där olika arrangemang inom damsidan presenteras.

Att detta pandemins år 2021 få hälsa den första kvinnan välkommen till rollen som ordförande i Ekerum GK känns mycket bra och jag vill önska Christina och de övriga i klubbens styrelse lycka till i det fortsatta arbetet med att utveckla klubben.


Tack för mig!

Rolf Gustafsson