Ny bansträckning

.

Ny bansträckning

Från och med Måndag den 3 juni så sker en mindre förändring i bansträckningen på Långe Erik 4 samt Långe Erik 12.
Vi kommer att skifta utslagsplatser för respektive hål.
Fortsättningsvis så kommer vi alltså att använda nuvarande Tee på Erik 4 till att spela in på hål 12 (korthålet)
Nuvarande utslagsplats för hål 12 skiftas och blir utslagsplats för hål 4.
Vi vill åstadkomma bättre och säkrare spellinjer på banan och dess omgivning.
I och med skiftet av utslagsplatserna så kommer vi också få ändrade gång och bilvägar mellan hålen.

Beskrivning:
Från Långe Erik 3 till Långe Erik 4.
Det finns en ny öppning i stenmuren på höger sida om greenen på hål 3. Därifrån går vi snett över vägen höger om greenen på Erik 12 i södergående riktning för att komma till utslagsplatsen på Långe.
Bilar fortsätter som tidigare på vänster sida om green och ansluter därefter på den nya vägen höger om green 12. Erik 4.(Se bifogad skiss)

Från Långe Erik 11 till Långe Erik 12
Spelare med bärbag/vagn går av på vänster sida om greenen på hål 11 och följer den nyanlagda vägen i ostlig riktning upp till området där utslagsplatsen för hål 12 finns. (Gamla 4:ans Tee)
Bilar fortsätter som tidigare från hål 11 på höger sida om green och ansluter på den nya vägen upp till utslagsplatsen för hål 12. (Se bild ovan)

Vid eventuella frågor eller synpunkter så är Du välkommen att kontakta oss på styrelsen@ekerumgk.se