Medlemsinformation inför säsongen 2023

.

Information inför säsongen 2023


Följande gäller för medlemskap under 2023
Inför 2023 höjs enbart avgiften för det fullvärdiga seniormedlemskapet (+30 år) med 500 kronor.

Medlemsavgiften för fullvärdig medlem 2023 är:
•    995:- sek om man är mellan 1-12 år *
• 3.995:- sek om man är mellan 13-18 år *
• 5.995:- sek om man är mellan 19-29 år *
• 8.495:- sek om man är +30 år

* Ålder avser det år man uppnår angiven ålder-

Samma medlemskapstyper som tidigare kommer att finnas kvar.

Privat Golfbil för användning på banorna höjs med 500 kronor till 2.495:- med läkarintyg och 2.995:- utan läkarintyg.


Fortsättningsvis kommer inte någon inbetalningsavi att skickas ut. Medlemsavgiften betalas via Min Golf.
Ett mail kommer att skickas ut med information om hur du betalar din medlemsavgift i början av januari 2023.

Sista betalningsdag är den 31 januari 2023.

Se så snart som möjligt över att rätt mailadresser till samtliga i familjen som är medlemmar finns registrerade i Min Golf, så att informationen når fram.
För att se över eller ändra dina kontaktuppgifter så logga in på Min Golf, klicka på Mina Inställningar och därefter klickar ni på Mina Kontaktuppgifter.


De bokningsregler för medlemmar som gällt under 2022 behålls och gäller även fortsättningsvis. Information med detta finns på hemsidan.


Ett policydokument om hur inbetald medlemsavgift påverkas av sjukdom eller skada som omöjliggör golfspel har tagits fram och finns tillgänglig på hemsidan.

Denna och ytterligare information finns att läsa i vårt senaste (12 dec) Nyhetsbrev.
Har ni inte fått detta så kontrollera att ni har rätt mailadress inlagd i Min Golf eller hör av er till styrelsen@ekerumgk.se

Styrelsen Ekerum GK