Medlemsdagen 2020

.

Medlemsdagen den 7 augusti.


Vid medlemsdagens golftävling den 7 augusti träffade undertecknade i samband med att vi var starter de 76 deltagande medlemmarna. Vi försökte informera om läget i klubben och kommande aktiviteter. Vi ställde också i en fråga om synpunkter på klubben och anläggningen. Vi fick en del svar som vi sammanfattar enligt nedan. Vi har också fått återkoppling om vad som är på gång på de synpunkter som kom fram efter diskussioner med berörda.

Många uttryckte en stor eloge för den totala upplevelsen av anläggningen och klubbens aktiviteter. Statusen på banan lovprisades också av många medlemmar. De nya rutinerna för betalning och priser i form av presentcheckar som skickas per mail upplevdes positivt. De många damaktiviteter som startats upp med en egen facebookgrupp var också mycket uppskattat.

Bland synpunkter som kom fram kan nämnas följande:

– Bättre träningsmöjligheter efterlystes
   Det finns planer, men det i samband med hotellbygget.
– Mattorna på rangen dåliga
   Nya 2021
– Bollarna på rangen utslitna
   Nya 2021
– Ojämnheter vid transport mellan hålen. Exv till röd tee Långe Jan hål 10
   Arbetet med vägar har påbörjats för några år sedan och kommer att fortsätta i höst/vinter
– Markeringarna på tee följer inte banans linje
   Fredrik tar upp frågan med berörda
– Långe Erik mellan hål 16 och 17 efterlyses en soffa i halva backen
   Soffa kommer på plats inom kort
– Flaggplaceringarna upplevs ibland mycket svåra på exc hål 16 Långe Erik
   Genomgång med berörda kommer att göras
– Prismor på flaggorna för att lättare kunna mäta avstånd.
   Inga planer i dagsläget för detta.
– Hålen görs grundare med ett koncept som SGF föreslagit för att lättare få upp bollen.
   Kommer att testas inom någon vecka
– Tak på rangen för att möjliggöra träning vid dåligt väder.
   Mer information om detta i samband med hotellbygget


Vi tyckte det var viktigt att alla fick möjlighet att komma till tals. Vi uppmanade också till att använda kontaktformuläret på vår hemsida för att där komma med synpunkter

Efter tävlingen har vi fått många positiva kommentarer om arrangemanget, en lottad 4-mannascramble, och glädjande var att många nya medlemmar deltog som vi fick möjlighet att träffa.

Att det var en positiv och glad stämning visar detta glada gäng
Vem skulle inte vara glad åt en runda med 6 birdies, 10 par och 2 bogey,
vilket räckte till en andra plats


Sista bollen som knep näst sista platsen med 0,1 slags marginal.
Annika Malmqvist, Göran Andersson och Ingvar Steentoft verkar glada ändå.
Även fotografen som saknas på bilden ( Rolf G )


Ekerum 2020-08-12 / Rolf G och Leffe M