Medlemsdag

.

Lyckad traditionsenlig medlemsdag 

Den 4 augusti hade 76 av klubbens medlemmar anmält sig till den traditionella medlemsdagen med golftävling, lunch och information om verksamheten inom klubben samt information från Resorten.


Golftävlingen spelades i 4-mannalag, Texas schramble, och 19 st 4-bollar genomförde en kanonstart klockan 09:00 på morgonen. Lagen var hopplockade med någorlunda lika HCP. Det blev mycket jämnt bland de 3 lag som tog de 3 prisplatserna. Segrare gjorde Ivar Lång, Gun Ingvarsson, Lillemor Fürst och Raine Svensson på 61,9 slag. På andra plats Birgitta Ekholm, Håkan Blom, Marianne Lins och Siri Brändewall på 62,6 slag och på tredje plats Rolf Gustafsson, Leif Dahlman, Lena Åkerlund och Peder Åberg på 62,6 slag. Alla inom 1 slag ,” 1 putt”.  Tänk om vi ”bara” hade satt den putten också tänker nog 2.a och 3:e pristagarna. De som vann behöver inte tänka så…..


Efter en lunch var det dags för en information där ordföranden Håkan Petersson informerade om den positiva utvecklingen inom klubben vad gäller aktiviteter och den stora ökningen av frivilliga som ställer upp som hålvärdar, golfvärdar och som funktionärer vid tävlingar. Över 70 personer har under året ställt upp och som ett tack för insatserna hade en inbjudan gått ut till dessa om att få spela en golftävlingen på Kalmar med en lunch.


Klubbchefen Karl-Martin informerade om Resorten planering och fick en del synpunkter från deltagarna som han skall föra vidare.


Undertecknad och Leif Mellqvist informerade om årets tävlingsverksamhet samt om kommande års planering samt om uppbyggnaden av klubbens hemsida. Meningen är att hemsidan skall spegla klubbens verksamhet och där finns bl.a den handlingsplan som vi i styrelsen arbetar efter för att utveckla klubbens verksamhet. Vi försöker också skriva om alla aktiviteter som klubben genomför, bl.a om serielagen, onsdagsgolfen, seniorgolfen och herrgolfen m.m. Kom gärna med synpunkter till någon i klubbens styrelse om hur vi kan utveckla och förbättra vår hemsida.


Vid pennan / Rolf Gustafsson