Marshall

.

Marshall

Det har kommit till vår kännedom att det sker en hel del otillbörligt spel på
eftermiddagar och kvällar. För betalande gäster/medlemmar som gör rätt för
sig kan det naturligtvis upplevas stötande om ett antal uppenbarligen inte
anser att det behöver göra det.

För att komma till rätta med detta kommer vi from vecka 30 att ha en
Marshall på våra banor på eftermiddagen, vars uppgift är att kolla så att:

  1. Alla som spelar på Ekerum skall ha en officiell bokning
  2. Alla som ska har betalat greenfee
  3. Alla som ska har giltigt medlemskap på Ekerum
  4. Alla privata bilar erlagt golfbilsavgift och har en fungerande GPS

De personer som inte uppfyllt sina åtaganden enligt ovan, alternativt inte
kan/vill visa att man gjort rätt för sig, kommer att rapporteras till Ekerums
GKs styrelse samt till sin hemmaklubb för vidare åtgärder.

Vi hoppas på förståelse att kontrollerna kan ta ett par minuter extra på
ronden, men vill på detta sätt säkerställa att vi alla behandlas lika på ett
solidariskt sätt.