Kallelse till årsmöte 2023

.

Kallelse till årsmöte 2023


Härmed kallas medlemmar i Ekerum GK till årsmöte 2023.
Tid: 2022-04-07  klockan 10:00.
Plats: Ekerum Resort

Motioner från medlemmar till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 10 mars.
E-post: styrelsen@ekerumgk.se

Föredragningslista och övriga handlingar inför årsmötet kommer senast den 24 mars att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Välkomna!

Styrelsen Ekerum GK.