Kallelse maj månad

.

Handicapgrupp 30-54 säsong 2021

Välkomna alla ni med handicap mellan cirka 30 till 54
Våren är här (även om det just nu känns rätt kylslaget), sommaren står för dörren, och snart samlas vi igen för trevliga spelrundor tillsammans. För åttonde året i rad startar vi upp handicapgrupp 30-54 med sammanlagt tio lättsamma spelronder.

Av pandemiskäl har vi beslutat att skjuta fram säsongstarten till den 27 maj.

Om läget så medger under återstoden av säsongen så planerar vi att lägga in några extra speldagar med relativt sen starttid. Även om detta kommer information efterhand att finnas tillgänglig på hemsida och FB.
Säsongens hela spelprogram hittar ni på klubbens hemsida.

Som tidigare välkomnar vi också detta år anhöriga och vänner att spela med oss (mot erläggande av greenfee för icke-medlemmar), även om dessa har handicap understigande 30.

Jag kommer att skicka ut månatliga kallelser/påminnelser ungefär en vecka före aktuell månad. Nedan hittar ni kallelsen till maj månads spel.

I likhet med föregående år görs anmälan via Golf.se/Min golf under avsnittet ”Tävlingar”. Detta innebär inte att tävlingsmomentet definierar våra spel. Lättsamma sällskapsrundor är det som gäller.
Efter anmälningstiden gått ut så sätter jag tillsammans med golfkansliet ihop spelgrupper och starttider, vilka sedan återfinns på Min Golf och med utsända email till var och en.
Jag kommer att i största möjliga utsträckning sätta samman grupper om tre spelare, eftersom detta väsentligt ökar speltempot.

För kommande månad maj gäller:


Torsdag den 27 maj spelar vi på Långe Erik med första start kl 1302.
Innan vi går ut på banan denna dag så kommer vår klubbchef/Headpro Emil att erbjuda en dryg timmes kostnadsfri gruppträning med start kl 1030 på övningsrangen.
Det blir ingen gemensam samling före spelstarten. Var och en ansvarar själv för uthämtning av scorekort och att vara på plats vid första tee i god tid före aktuell starttid.

Avslutningsvis vill jag med hänsyn till det rådande läget be alla att noga följa folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende social distans, samt den information som succesivt skickas ut på hemsidan och FB.

Varmt välkomna att spela med handicapgrupp 30-54 och varmt lycka till med spelet.
Har ni funderingar eller frågor kring vår verksamhet och aktuell planering så går det alldeles utmärkt att kontakta mig.


Björn Ljunggren
b.ljunggren@telia.com (helst via mail) eller mobiltfn 0723-580057