Information medlemsdagen

.

Information från medlemsdagen den 3 augusti. 


Den 3 augusti genomfördes den traditionella medlemsdagen med deltagande av c:a 70 medlemmar. Förutom en mycket uppskattad 4-mannaschramble med kanonstart och lottade lag åt vi en lunch och efter en prisutdelning informerade klubben och Resorten om aktuella frågor där det gavs tillfälle att ställa frågor.

16 st 4-mannalag kom till start och tävlingen var mycket jämn mellan de 3 lag som kom på prisplats. Imponerande resultat, där segrarlaget hade 59,6 och bestod av C Gillmert, P Linnér, I Nyblom och L Dahlman. Laget på andra plats hade 59,8 och laget på 3:e plats 60,0

Bild på det segrande laget

Som underlag för informationen från styrelsen användes klubbens hemsida där ambitionen från styrelsens sida är att den ska spegla det aktuella läget inom klubben och de aktiviteter som pågår. Från informationen kan följande lyftas fram:

 • Under rubriken klubben / kontakt finns möjligheter att komma med synpunkter och förslag.
 • Under rubriken styrelsen finns verksamhetsberättelse för 2017, handlingsplan 2018, protokoll från årsmöte, ordförandebrev.
 • Vi har inom styrelsen jobbat med antidoping kopplat till krav från RF och “vaccinerat oss”. Ansvarig för antidoping är ordföranden.
 • Vi har gått igenom och anpassat oss till GDPR. Underlag om detta finns redovisat.
 • Aktuella lokala regler, stadgar finns redovisade.
 • Under rubriken medlemsskap finns medlemsförmåner och / skyldigheter redovisade.
 • Hur man bokar medlemstider finns redovisat under bokningsregler.
 • Vi har från och med 2017 lagt till 3 rubriker som redovisar Klubbmästare, medlemmar som gjort HIO och banrekord från olika tée.


Under året har vi jobbat med att etablera kommittéer för olika verksamhetsområden och utse ansvariga. Från de olika kommittéernas information kan följande lyftas fram. Som tidigare nämnts kommer uppdateringar på hemsidan att ske kontinuerligt. Vi söker nya funktionärer till respektive kommitté. Kontakta ansvariga om ni vill vara med och utveckla klubben!

Tävlingskommittén. Ansvarig Leif Mellqvist.
Tävlingskommittén har som ambition att skapa ett intressant och omväxlande tävlingsprogram som möter alla medlemmar och gästers behov.
Några nyheter 2018.

 • President Cup är en turnering i matchspel som spelas under juli månad.
 • Tidigare års klubbmästerskap ersätts av Ekerummästerskapet. I openklassen koras en manlig och en kvinnlig klubbmästare och i övriga klasser (HCP-klasser som spelas med handicap) koras en Ekerummästare i varje klass. I klubbmästerskapet 2017 var det 13 anmälda. I Ekerummästerskapet 2018 var det 91 anmälda så det konceptet utvecklar vi vidare inför 2019.
 • Under juli så gjorde vi ett uppehåll i Senior- och Onsdagsgolfen och spelade Juligolf istället. Spelformen i juligolfen är singel och öppen för alla oavsett kön och  ålder och som har officiellt HCP och målsättningen med denna nya tävlingsform är att nå nya medlemmar och semestrande golfare på Öland.

All information om tävlingar finns på vår hemsida ekerumgk.se/tävlingar.

Intresserade att vara funktionärer?  Kontakta Leif Mellqvist.

Elitkommittén. Ansvariga Anders Mårtensson / Karl-Martin Härström.
 För första gången har Ekerum anmält ett lag i elitserien. Laget kom på andra plats vid seriesammandragningen i Nybro och får inför nästa år ta nya tag för att avancera i seriesystemet. För att komma ifråga för deltagande i elitlaget bör man ha ett HCP på 4,5 eller lägre.
Kontakta någon ansvarig om intresse finns.

Damkommitté. Ansvarig Lotta Strandberg.
 Under sommarsäsongen 2018 har vi spelat damgolf på EKERUM en gång i månaden. Vi har valt att inte fokusera så mycket på tävlingsmomentet utan mer att spela under lättsamma former och lära känna medlemmar i klubben som vi inte känner så väl .Dessa träffar har varit mycket uppskattade och lockat 20-28 deltagare vid varje tillfälle Ambitionen är att utveckla damgolfen på EKERUM och att locka fler damer att spela golf. Kanske att delta i damdagar som ordnas av klubbar i närområdet eller ordna särskilda damträningar- möjligheterna till utveckling är många och det gäller att hitta något som passar alla. En del vill spela tävlingar och andra vill spela social damgolf. Förhoppningsvis kan vi till nästa säsong med förenade krafter hitta olika former av damgolf. Har ni idéer om hur vi skall utveckla damverksamheten på EKERUM så hör av er till info@ekerumgk.se eller Lotta Strandberg

Medlemskommitté. Ansvariga: Christina Stark och Björn Ljunggren.
Vårt uppdrag:

 • Medverka till att medlemmar känner motivation att stanna kvar i Ekerum GK
 • Utveckla vår spelstandard
 • Bli fler som vill vara med och tävla
 • Finna nya medlemmar
 • Välkomna nya medlemmar
 • Underlätta och utveckla sociala kontakter mellan oss medlemmar
 • Bidra till strävan att vara en golfklubb för alla medlemmar
 • Uppmuntra medlemmar som ännu inte tävlar eller är med i andra aktiviteter

Några möjliga aktiviteter:

 • Introduktion till nya medlemmar
 • Grupp 30-54 hcp, pågår under Björn Ljunggrens ledning
 • Sociala aktiviteter, föreläsningar
 • Aktivt påverka möjlighet för 9 håls spel på både Långe Jan och Långe Erik


Hör gärna av er med tankar och idéer hur vi kan ytterligare utveckla Ekerum GK för att alla medlemmar ska trivas på Ekerum.

Regel och Handicapkommittén. Ansvarig Bo Faxén.
Regel och Handicapkommitténs medlemmar och målsättningar finns på hemsidan
Inför kommande förändringar av golfregler 2019 och handicapsystemet 2020 kommer RoHCP- kommittén att bli de som kommer att bevaka detta och informera klubbens medlemmar. Om man har några frågor kring regler och HCP, kontakta någon i kommittén. En uppmaning är att redan nu börja registrera sina golfronder för att få ett bra underlag inför kommande förändringar av handicapsystemet.

Golfvärdar. Ansvarig Christer Andersson.
Ekerum är nu inne på andra året där golfvärdar helt eller delvis har använts under perioden Juni t.o.m September.
Vi kan konstatera att trots höga temperaturer under året så har rondtiderna varit avsevärt bättre än tidigare vilket är mycket glädjande för oss alla.
F.n så har vi relativt få golfvärdar som tar ett stort ansvar för att verksamheten skall fungera och det är definitivt ett önskemål om att vi skall bli fler golfvärdar till kommande säsong.
Golfvärden arbetar vid tre enskilda tillfällen under säsongen och naturligtvis fler om man så önskar. På vår hemsida under medlemsaktiviteter / Golfvärdar finns en beskrivning av en golfvärds arbetsuppgifter.

Tveka inte att kontakta Christer Andersson för ytterligare information.

Hålvärdar. Ansvarig Ivar Lång.
Organisationen med hålvärdar fungerar nu bra och banorna har fått en bra finish.
Det torra vädret har naturligtvis underlättat arbetet, men vi har i alla fall kunnat testa det nya arbetssättet med gemensamma arbetsdagar vid behov. Detta har fungerat bra.
Vi har också under året tillverkat betongplattor under avståndsmarkeringarna med eklöv på LJ. Detta har underlättat arbetet med gräsborttagning och markeringarna blir tydligare.
Vi har också tillverkat fler peg-koppar och de finns nu på alla tee:n.
Även om vi har hålvärdar på alla hål, behöver vi flera, eftersom vissa har 2 hål och några vill bytas ut, eftersom de fått ändrade förhållanden.
På hemsidan finns beskrivet vad en hålvärd gör.

Om du vill ställa upp som hålvärd, kontakta undertecknad.
Ivar Lång
Ivar.lang@telia.com
070-3113550

Sammanfattning.
Vi från styrelsen ser en mycket positiv utveckling av klubben och samarbetet med Ekerum Resort. Ekerum Golfklubb är en del av Ekerum Resort med möjligheter att utveckla olika aktiviteter för medlemmar med tanke på det utbud som finns inom anläggningen. Medlemskommittén kommer att ha fokus på aktiviteter som inte i första hand handlar om bara golf.

Vi kan notera att vi nått ett antal rekord under 2018:

 • Antal tävlingar i vår tävlingskalender: 82 st.
 • Antal anmälda lag till seriespel: 9 st. 4 damlag och 5 herrlag varav 1 lag i elitserien.
 • Antal medlemmar som gör frivilliga insatser för klubben: c.a 70 st


Styrelsen Ekerum GK / Rolf Gustafsson ordförande

Information från Resorten.


Bevattningsläget
Den mellan 1/5 och den 3/8 har det kommit 2 mm regn. Våra dammar är idag nere på minimal nivå. När det råder ”vanliga” förhållanden så går det åt ca 2500 kubikmeter vatten för att vattna våra banor per dygn. I dagsläget vattnar vi tee och greener och använder ca 350 kubikmeter vatten. VI får nu hoppas på nederbörd så vattnet inte ta helt slut. 
Det arbetas med att hitta en långsiktig lösning på vattenförsörjningen. Återkommer i ärendet.

Investeringar i banan
Det är för tidigt på året för att gå ut med vilka investeringar som ska göras på banan under nästkommande år. Men det kommer inte tas ut några extra avgifter av medlemmarna till detta som en del klubbar i regionen gör med jämna mellanrum.

Tennisbanor
Två stycken tennisbanor står nu klara för spel.
För att hyra en tennisbana kontakta Servicedesk 0485 80000.

Ekerum Village
Detta är ett stugboende där det finns möjlighet att ta med egna lakan och städa själv alternativt att köpa till. Dessa hus hyrs framför allt ut veckovis under högsäsong. Beläggning har varit över förväntan första året.

Nya hus Kalmarsundsbyn
Sex hus är projekterade efter det sista befintliga huset idag. Dessa sex hus ligger dock på andra sidan och kommer inte att ligga mitt emot befintliga hus. Tre av dessa sex hus är f.n reserverade.

Nya Hotellet
Ny detaljplan beräknas antas i kommunen i september. Efter det finns möjlighet till överklagan och det kommer antagligen att ta ytterligare ett till två år innan beslut.

Läget GPS
De 25 uthyrningsbilarna har haft en del barnsjukdomar under sommaren. Nu ska det fungera som planerat.

Möjlighet att spela 9 hål
Möjlighet att spela en 9-hålslinga både på Jan och Erik är under utredning och målet är att det är klart till 2019.

Terräng SM
Ca 800 löpare kommer under en helg i slutet på oktober att göra upp om SM-titeln i olika klasser här på Ekerum. Detta samarrangeras med Friidrottsföreningen Högby IF.

Bokade tider som ej utnyttjas
Vi noterar att det fortfarande bokas 4-bollar som aldrig var menat att det skall vara det. Utan när man kommer så är man bara två eller tre. Detta är givetvis helt oacceptabelt och ett system för åtgärder när detta inträffar arbetas fram under vintern.

Beläggning våra banor i juli
I början på juli hade vi mer beläggning i juli än tidigare år. De två sista veckorna tappade vi lite då på grund av värmen.

Fotbollsplaner och kommande evenemang
VI har nu en färdig plan, den som vi kallar matchplanen. Träningsplanen som ligger granne med Ekerum Village etablerar sig bra och kommer ev. tas i bruk redan i höst.
Helgen 7-9 september och 21-23 september kommer det att spelas ungdomslandskamper på matchplanen. 
Vid matcher kommer Långe Erik i första hand stängas av och flytta ev. spelare till Långe Jan. I andra hand kommer man spela hål 1 som ett par 3 och hål 18 som ett par 4. Dessa tees kommer då flyttas fram så att vi kan garantera säkerheten både för golfarna och fotbollsspelarna.

Frågor från medlemmar:


Varför vattnar man fotbollsplanen och inte fairways?
Fotbollsplanen har 13 spridare och en fairway har ca 30 spridare. Det är sån liten mängd vatten till att vattna en fotbollsplan jämfört med våra fairwayytor så det gör inte någon märkbar skillnad på våra fairways om vi hade använt fotbollsplanens vatten till fairway istället.

Varför så små parkeringsplatser på parkeringen?
På grund av ökad beläggning På Ekerum.
Platserna är 2,40 m breda. 
Mellan 2,30 och 2,50 är rekommendationerna.

Det är dåliga vägar mellan hålen. Varför?
Detta kommer åtgärdas under lågsäsongen. En maskin för detta har införskaffats. Inga kostnader för detta kommer att drabba medlemmarna.

Karl-Martin Härström / Klubbchef