Höstgolf 2021

.

Höstgolf

Efter avslutad sommarsäsong så är det nu dags att starta upp höstsäsongen.

Höstgolfen spelas måndagar och onsdagar, 5 gånger på Långe Erik och 5 gånger på Långe Jan.
Säsongen inleds den 4:e oktober och avslutas den 3 november.
Höstgolfen är HCP-grundande och öppen för alla, damer som herrar, oavsett ålder och HCP.

Spelformen är poängbogey på Långe Erik och slaggolf på Långe Jan.
Ordinarie tee gäller, men herrar 75+ får spela från röd tee.

Samtidigt med höstgolfen spelar vi på Långe Erik, en Eclectic-tävling och på Långe Jan, en Placerings-tävling.
Anmälan görs samtidigt med anmälan till höstgolfen.

Anmälningsavgiften för Höstgolfen är 20:- och för att delta i Eclectävlingen/Placeringstävlingen 20:-per omgång (deltagande i dessa tävlingar är frivilligt).
Avgiften betalas med swish till mobilnummer 070-3113550 senast 1800 dag före tävling. Ange H+P respektive H+E vid deltagande i båda tävlingarna.
Hela anmälningsavgiften går till priser. Priserna skickas med swish till respektive pristagare snarast efter tävlingen.

Anmälan på Min Golf eller via vår hemsida.


Information om Placeringstävlingen.
Med start den 6 oktober kommer vi att spela en Placeringstävling.
Tävlingen spelas onsdagar på Långe Jan, samtidigt med höstgolfen.
Segrare blir den som har högst sammanlagda poäng i fyra av de 5 omgångarna. Om en tävling måste ställas in blir det i stället 3 av 4 omgångar.
Varje tävling poängsätts med den placering deltagaren har i varje tävling.
Om det t.ex är 13 deltagare i Placeringstävlingen så får den som kommer först 13 poäng, näst bäst får 12 poäng osv.
Avgiften är 20: – per omgång och erläggs samtidigt med höstgolfen. Ange H+P om ni vill vara med i båda tävlingarna.
Hela avgiften går till priser, som utdelas efter tävlingens slut. Prisutdelning på pizzerian den 3/11, samtidigt med eclectictävlingen.

Information om Eclectictävlingen
Eclectictävlingen genomförs samtidigt med ordinarie höstgolf.
5 omgångar är planerade på Långe Erik: 2021-10-04—11-03.
Spelform: Poängbogey.
Kostnad: 20:- per gång. Betalas samtidigt med höstgolfen. Ange H+E om ni vill vara med på båda tävlingarna.
Antal tävlingar kan begränsas av vädret. Det kan således bli färre antal tävlingar än ovan angivna.
Det bästa resultatet på varje hål, förs efterhand in på resultatlistan under hela perioden.
Den som samlat flest poäng vinner.
Herrarna spelar från gul tee och damerna från röd tee, men herrar 75+ kan välja röd tee. Valt tee vid första tävlingen skall dock gälla hela perioden.
Spelhcp vid första tävlingen gäller hela perioden.
Hela tävlingsavgiften går till priser. Prisutdelning sker sista tävlingsdagen 11-03 på pizzerian, samtidigt med prisutdelning för placeringstävlingen.

Ivar Lång
Tävlingsledare
070-3113550
ivar.lang@telia.com