HLR-utbildning

.

Uppskattad kurs i Hjärtlungräddning, HLR, för funktionärer inom Ekerum GK

Smålandsidrotten, där vi inom Ekerum GK har Therese Möllevi som kontaktperson, har ett stort utbud av kurser för kompetensutveckling av ledare och funktionärer inom idrottsvärden. Vi blev efter att ha deltagit med några personer från klubben i en HLR-utbildning som smålandsidrotten anordnade intresserade av att rikta en sådan kurs till våra ideellt arbetande funktionärer. Gensvaret blev stort och kursen blev snart fullbokad.

Den 2 maj samlades 20 förväntansfulla ”elever” för att under den mycket engagerad och kompetenta kursledaren, Hans Engström, få grundläggande utbildning i

  • Hjärt-lungräddning för vuxna
  • Luftvägsstopp
  • Använda hjärtstartare (grunderna)

Utbildningen blev mycket uppskattad med många praktiska övningar.

Exempel på kommentarer från deltagarna.

  • Mycket bra kurs som fler borde gå.
  • Bra att förstå hur man ska genomföra momenten på ett riktigt sätt.
  • Viktigt att bli medveten om att det är jobbigt att göra HLR och att det görs på rätt sätt.
  • Mycket bra och engagerad kursledare.

Vi planerar för att genomföra fler utbildningar för i första hand funktionärer, men även övriga medlemmar inom klubben har möjlighet att anmäla sig till kommande kurstillfällen som vi kommer att annonsera i framtida nyhetsbrev.

Hans Engström informerar om hjärtstartare

Engagerade deltager vid iordningställandes
av dockorna som användes vid utbildningen.Rolf Gustafsson