God Jul

.

God Jul och Gott Nytt år!

2018 års golfsäsong börjar lida mot sitt slut och av årets tävlingssäsong återstår bara Nyårsgolfen……

om vädret tillåter.

Vi har under året genomfört totalt 98 tävlingar som varit upplagda på Min Golf med över 3000 startande.

Rekord för Ekerum GK!

Nytt för i år har bl.a varit Ekerummästerskapet som ersatt det traditionella klubbmästerskapet. 2017 anmälde sig 13 st till Klubbmästerskapet och i år 93 st till Ekerummästerskapet!

I seriespel har Ekerum GK representerats av totalt 7 lag där D70 och H40 vann sina respektive serier. Grattis!!

Under året har vi genom att bilda kommittéer försökt fortsätta bredda verksamheten inom klubben.

Totalt finns idag 6 kommittéer i olika utvecklingsfaser.

Medlemskommitté

Tävlingskommitté

Regel och Handicapkommitté

Damkommitté

Elitkommitté

Sponsorkommitté

81 av klubbens medlemmar har varit engagerande i allt från styrelsearbete, tävlingsfunktionärer, både i klubbens och av Resorten arrangerade tävlingar, Hål- och Golfvärdar samt kommittémedlemmar. Vi har ambitionen att engagera flera frivilliga och kommer på vår hemsida informera om vilka roller man kan anmäla sig till för att utveckla anläggningen tillsammans med Resorten.

Vi från klubben vill tacka Fredrik och hans banarbetargäng som trots de besvärliga omständigheterna med extrem torka lyckats med att få banorna i ett mycket bra skick.

Vi vill också tacka all övrig personal på Ekerum Resort för ett mycket bra samarbete under året.

Vår nya klubbchef Emil Widing Andersson börjar vid årsskiftet och vi vill önska honom välkommen och
ser fram mot att tillsammans med honom fortsätta arbetet med att utveckla klubbens verksamhet

Till slut vill vi från styrelsen för Ekerum GK önska alla medlemmar, personal på Ekerum Resort

och övriga golfare en

God Jul och ett Gott Nytt år!

Styrelsen Ekerum GK / Rolf Gustafsson Ordförande