God Jul och Gott Nytt År!

.

God Jul och Gott Nytt År!

2019 års golfsäsong börjar lida mot sitt slut och av årets tävlingar och övriga aktiviteter inom
klubben återstår bara Nyårsgolfen, om vädret tillåter.

Årets tävlingssäsong innebar ett nytt rekord både vad gäller antal tävlingar som klubben
ansvarat för samt antalet startande. 123 tävlingar har det funnits möjligheter att via Min Golf
anmäla sig till och totalt har dessa tävlingar genererat 3255 starter. Vi har också följt upp hur
många olika medlemmar som någon gång deltagit i våra tävlingsverksamhet och det har
varit 373 stycken. C:a 80 medlemmar som inte tävlat har deltagit i andra av klubben ordnade
aktiviteter. Det betyder att 453 av klubbens c:a 1500 medlemmar någon gång kommit i
kontakt med klubbens aktiviteter, c:a 30 %. Statistik som vi inför nästa år kommer att försöka
förbättra genom ett ökat utbud av medlemsaktiviteter samt ett förbättrat och utvecklat
tävlingsprogram.

I seriespelet deltog Ekerum GK med 9 lag på både dam och herrsidan i åldersspannet 40 till
80 år. Det visade sig att gammal är äldst och H80 vann sin serie. Grattis! För övriga lag blev
det blandade resultat.

Inom klubben har vi etablerat 13 olika ansvarsområden som framgår av den
verksamhetsplan som finns på vår hemsida under klubben / Styrelsen. För att lättare kunna
värva medlemmar för frivilliga insatser har vi definierat olika roller som man kan engagera sig
i. Vi kan konstatera att vi även i år har haft c:a 80 personer som bidragit till att vara med och
utveckla vår verksamhet tillsammans med Resorten med allt från styrelsearbete till
kommittéordförande, kommittémedlemmar, hålvärdar, golfvärdar. tävlingsledare,
tävlingsfunktionärer m.m. Alla som varit engagerade fick en inbjudan till funktionärsgolf med
mat och prisutdelning. 40 stycken hade möjlighet att deltaga.

Bland övriga positiva saker som hänt under 2019 kan följande nämnas:

▪ “Nytt kansli” med ändamålsenlig möblering, ny dator och AC för bättre arbetsmiljö.
▪ Satsning på HLR-utbildning för funktionärer. Totalt 45 st.
▪ Ny Hjärtstartare vid Café Öland hål 9.
▪ Informationsmöten med nya medlemmar.
▪ Satsning på damsidan med bl.a möten med Smålands golfförbund.
▪ Regel och handicapkommitténs utbildningar i nya golfregler
▪ Ekerumsmästerskapet med “nästan” att målet 100 nåddes. 99 startande!
▪ Partävlingshelg med 348 startande.
▪ Sverigefinalen i Hjärtgolfen med 44 deltagare från hela landet.
▪ Golflyckan. Ny satsning för damer.
▪ Fortsatt satsning på projekt HCP 30 – 54.
▪ Medlemsdag med föredrag av Torsten Hansson.

Nästa år 2020 firar klubben och Resorten 30-årsjubileum!

2020 firar klubben och Resorten 30-årsjubileum. Vi planerar tillsammans olika festligheter. Vi
startar firandet av 30-årsjubileet i samband med klubbens årsmöte på långfredagen den 10
april klockan 10:00. Boka in detta datum redan nu!

Under Ekerumsveckan med Ekerumsmästerskapet veckan efter midsommar, forsätter vi
uppmärksamma våra 30 år med olika aktiviteter. Den 3 juli blir det bankett med uppträdande
i Ekerumsalen och den 4 juli planerar vi tillsammans med Resorten en rolig familjedag. Den
traditionella medlemsdagen den 7 augusti kommer att avsluta vårt firande.

Avslutningsvis vill vi från klubben tacka Fredrik och hans banarbetargäng som gör ett
fantastiskt arbete och som ger oss möjlighet att spela på banor i världsklass. Vi vill också
tacka all övrig personal på Ekerum Resort för ett mycket bra samarbete och ser fram mot att
även nästa år få vara med om att utveckla verksamheten och anläggningen där Ekerum GK
är en del av Ekerum Resort.

Till slut vill vi från styrelsen önska alla medlemmar, personal på Ekerum Resort och övriga
golfare en ……God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen för Ekerum GK / Rolf Gustafsson ordförande