Frågor från medlemmar och svar från Magnus

.

Frågor från medlemmar och svar från Magnus Lagerlöf, Medlemsmötet 6 augusti 2021

 • Linjer med orange färg målade på fairway längs med Wasteområden på vissa hål?
  Svar: Vi planerar att utöka sandområden på vissa hål och då målas en (orange) linje så grävmaskinisten vet var han ska gräva
 • Vissa greenområden dåliga – markeras som MUA?
  Svar: Här kan vi förbättra oss genom att spraya runt ett område ifall det inte är för stort, annars blåa pinnar
 • Nya tees på hål 18 L Erik – flyttas eller markeras som MUA?
  Svar: Dessa tees gäller ifall det är träning/match på Ekerum Park, vi markerar dessa så länge som MUA till de satt sig och LE 18 eventuellt flyttas
 • Tydligare orienteringsskyltar vid hålen?
  Svar: Vi gör en översyn av var de står idag, men kommer eventuellt behöva input var man önskar flera skyltar
 • Vägar mellan green och nästa tee i vissa fall ojämna?
  Svar: Vi påbörjade 2018 jobb med att jämna till vägar och jobbet pågår kontinuerligt. Till hösten 2021 planeras tex att bygga väg till röd tee på hål 10 Långe Jan
 • Stor lutning vid röd tee hål 14 Långe Erik?
  Svar: Vi ska kolla på denna väg och möjligtvis lägga på en annan beläggning som gör att det inte kladdigt/slirigt på vägen upp till tee
 • Riviga björnbärssnår på hål 3 Långe Erik röd tee?
  Svar: Buskar röd tee Långe Erik 3, dessa klipps med jämna mellanrum, men vi kommer se över rutinen då det missades i våras
 • Kan man få bättre övningsområden?
  Svar: Vi har påbörjat att klippa upp vid korthålsbanan och kommer under hösten komplettera med bevattning söder om tennisbanor som formas ett delvis nytt träningsområde
 • Tak över del av rangen?
  Svar: Planer finns för tak till ett par platser på rangen, primärt för lektioner
 • Planer på att anskaffa monitor för swinganalys till rangen?
  Svar: Någon form av hjälpmedel/swinganalys till lektioner kommer prövas 2022
 • Bolltvättar och papperskorgar på banorna?
  Svar: Papperskorgar/bolltvättar finns idag på vartannat hål, 18 st på de 36 hålen. Vi anser att det är rätt antal, men vi kommer se över storleken på papperskorgarna, om det visar sig att de blir fulla kan de bytas mot större kärl
 • Möjlighet att dra dricksvatten till starten Långe Jan?
  Svar: Vi planerar att dra ner vatten till startkuren på hål 1 Långe Jan till säsongen – 22
 • Möjlighet att byta ut elektrisk handblås till torkpapper för händerna på toaletterna vid Café Öland?
  Svar: Torkpapper till Café Öland monteras inom kort
 • Sortiment i shopen vad gäller klubbor och kläder?
  Svar: Ser kontinuerligt över men kommer inte att till 2022 förändras vad det gäller hårdvaran
 • Rabatter för medlemmar?
  Svar: Så fort våra system tillåter kommer rabatterna inte vara generella, ej heller allmänna, utan kommer ges utifrån vissa nivåer, likt ICA, Stadium mfl