Coronavirus och golfspel

.

Vi på Ekerum GK följer de riktlinjer och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet kring hur vi ska förebygga smitta av Coronavirus vid golftävlingar och övriga arrangemang.

Dessa riktlinjer och mycket mer information finns att läsa i nedanstående länkar
Corona riktlinjer för klubbar
Riktlinjer för tävlingsverksamhet
Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor
Vägledning gällande regler for golfspel med anledning av corona
Information om Corona från Ekerum Resort

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19.
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävlingar på Ekerum.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Undvik spel.
Om du känner någon form av symtom

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången behöver vidröras bör spelaren använda handske.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Vid användning av bunkerkratta bör spelaren använda handskar eller annat skydd för händerna.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a


Det som alltid gäller är sunt förnuft, god hygien och att hålla avstånd mellan individer.

Vi kommer att uppdatera denna sida så fort det kommer några nya riktlinjer/rekommendationer