Årsmöte Ekerum GK 2021

.

Medlemmar i Ekerum GK kallas till årsmöte.


Tid: Fredagen den 2 april klockan 10:00
Plats: per telefon

Mötet genomförs som ett telefonmöte mot bakgrund av de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet.

För att underlätta hanteringen av röstlängder ber vi dig som vill deltaga i årsmötet att anmäla dig via e-post info@ekerumgk.se senast den 30 mars och ange namn och e-postadress.

Vill du utse ett ombud ber vi dig att senast den 30 mars anmäla denne som själv ska vara medlem i klubben. Denna person får inte företräda fler än en medlem. En skriftlig fullmakt som bifogas anmälan till stämman digitalt eller postas till Emil Widing Andersson, Ekerum Golfklubb, 387 92 BORGHOLM. Postad anmälan ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars.

Länkar till föredragningslista och övrigt material till årsmötet finns nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor på utsänt material till ordföranden Rolf Gustafsson på e-post: rolf.a.gustaf@gmail.com alternativt telefon 070-4503710 eller via klubbens kontaktformulär på hemsidan.

För de som anmäler sig kommer vi att via e-post informera om telefonnummer, åtkomstkod samt övriga regler för mötets genomförande.

Inga motioner har inkommit från våra medlemmar. Styrelsen har inga propositioner som skall behandlas. Revisionerna har överlämnat ett utlåtande och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Föredragningslista Årsmöte – 2021

Verksamhetsberättelse Ekerum GK 2020

Revisionsberättelse Ekerum GK 2020

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2021

Verksamhetsplan Ekerum GK 2021

Välkomna!
Styrelsen Ekerum GK