Årsmöte 2021

.

Kallelse till årsmöte 2021


Härmed kallas medlemmar i Ekerum GK till årsmöte 2021.
Tid: 2021-04-02 klockan 10:00.
Plats: Telefonmöte.

Vi kommer att följa Svenska Golfförbundets rekommendationer och genomföra årsmötet via telefon enligt samma koncept som år 2020.

Enligt stadgarna ska eventuella motioner från medlemmar vara inkomna 4 veckor innan årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Post: Ekerum Golfklubb, 38792 BORGHOLM
E-post: emil.widing-andersson@ekerum.com

Föredragningslista och övrigt underlag inför årsmötet samt övriga förutsättningar kommer senast 14 dagar innan mötet att finnas tillgängligt på vår hemsida.

Välkomna!

Styrelsen Ekerum GK.