Årsmöte 2020

.

Nya förutsättningar för årsmötet 2020.


P.g.a rådande läge har styrelsen beslutat följande angående årsmötet 2020

  • Årsmötet 2020 genomförs enligt stadgarna och tidigare kallelse den 10 april klockan 10:00. Planerade kringaktiviteter utgår.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska golfförbundets
    rekommendationer kopplat till coronaviruset. Se länk
  • Material inför årsmötet finns på vår hemsida. Se länkar nedan.
  • Det finns möjlighet att innan årsmötet ställa frågor på utsänt material. Kontakta ordförande Rolf Gustafsson på mail rolf.a.gustaf@gmail.com eller telefon 070-450 37 10 alternativt via kontaktformuläret på vår hemsida.

Inga motioner har inkommit från våra medlemmar och styrelsen har heller inga propositioner som ska behandlas.
Valberedningen föreslår omval av alla i styrelsen enligt utsänt förslag.

Revisorerna har överlämnat ett utlåtande efter genomgången revision där styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Vi hoppas på förståelse för beslutet och uppmanar medlemmar som har frågor på utsänt material och inte har möjlighet kopplat till utfärdade rekommendationer att komma att kontakta oss.


Föredragningslista årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse Ekerum 2019

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2020

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Ekerum 2020-03-28
Styrelsen Ekerum GK