Sociala aktiviteter

Sociala Aktiviteter

  • Pubkväll
    Om vädret tillåter utomhus, om Coronaläget tillåter i fall av regn eller dylikt i Champagnebaren. Här kör vi en Golf-Quiz i hederlig brittisk pubstil. Deltagarna delar upp sig i lag om minst 2 personer och mest 4 personer och tävlar.