Handicapgrupp 30-54

Nu fortsätter vi med projektet ”Handicapgrupp 30-54” säsong 2019


Tisdagen den 21 maj är det dags att på nytt, och för fjärde året i följd, samlas för en ny golfsommar tillsammans med vänner, vilka har handicap mellan cirka 30 och 54.

Projektets målsättningar framgår här nedan.
Vi kommer att erbjuda spel vid nio tillfällen på endera Långe Erik eller Långe Jan, oftast under torsdagar med första start kl 13:00. Vid några tillfällen spelar vi på tisdagar för att inte kollidera med damgolfen, och därmed medge spel i damgolfen för de som så önskar.

Inför säsongstarten den 21 maj kommer klubbens tränare att erbjuda en kostnadsfri ”Kom igång-gruppträning”.

Eftersom en av våra viktiga målsättningar också är att bredda de golfsociala kontaktytorna sinsemellan, och inspirera till enskilt inbokade spel, så kommer vi detta år att också välkomna våra partner och anhöriga till att delta med oss, även om dessa har handicap understigande 30. de kan då vara medlemmar i vår klubb, alternativt i annan golfklubb och då spela mot erläggande av aktuell greenfee.

Fredagen den 28 juni arrangeras ”Ekerummästerskapen”.
Här kommer att finnas en särskild klass (D) för oss med högre handicap. Min förhoppning är att några av oss kommer att vilja delta i dessa mästerskap.

Projektets målsättningar är:

  1. Kontaktskapande med likasinnade, relativt likvärdiga golfare, allt i syfte att inspirera till fortsatta och då enskilt inbokade spelrundor på våra två banor tillsammans med såväl välkända som nyvunna golfvänner.
  2. Stödja våra medlemmar att snabbare nå officiellt handicap (36) eller gärna lägre än så.
  3. Inspirera till fortsatt golfspel i en klubb, som aktivt tar vara på och utvecklar nya medlemmar samt de med högre handicap till fortsatta/gärna utökade spelambitioner.


Spelprogrammet för 2019 framgår här nedan:
Tiderna nedan kan av olika skäl, vilka just nu inte kan överblickas, komma att förändras.
Sådana ändringar kommer att meddelas i samband med att månadsvisa kallelser skickas ut.
Dessa kallelser med detaljer för anmälan till respektive speldagar kommer att skickas ut centralt med e-post från kansliet ungefär 10-14 dagar före första speltillfälle i respektive månad.
Kallelser skickas också från undertecknad i mån av tillgång till e-adresser.

Spelrundorna kan vara handicapgrundande för de som så önskar.
Normalt har gruppen 30-54 tillgång till fyra (22 sept fem) starttider vid varje enskild spelrunda

 Tisdag 21 maj kl 10:30 Kostnadsfri ”Kom-igång-träning” på  övningsrangen under ledning av vår Pro, samt därefter en  gemensam lunch i golfrestaurangen för de som så  önskar, följd av en sällskapsrunda på Långe Erik med första  Start kl 13:00.
 Tisdag 21 maj kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik
 Tisdag 11 juni kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan
 Tisdag 25 juni kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik
 Fredag 28 juni Ekerummästerskapet Klass D
 Torsdag 11 juli kl   13:00 Sällskapsrunda Långe Jan
 Torsdag 25 juli kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan
 Torsdag 8 aug kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik
 Torsdag 22 aug kl   13:00 Kostnadsfri gruppträning på övningsrangen kl 10:30,  samt därefter gemensam lunch i golfrestaurangen för de som så önskar, följd av en sällskapsrunda på Långe Jan med första start kl 13:00
 Torsdag 22 aug kl   13:00 Sällskapsrunda Långe Jan
 Torsdag 5 sep kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan
 Söndag 22 sep kl 10:30 Säsongsavslutning med sällskapsrunda Långe Jan tillsammans med våra inbjudna partners och anhöriga följd av avslutningsmiddag i golfrestaurangen för de som så önskar efter särskild anmälan.