Handicapgrupp 30-54

Välkomna till ytterligare ett år med Ekerums Handicapgrupp 30-54 säsongen 2021


Torsdagen den 27 maj är det åter dags att samlas för ännu en ny golfsommar tillsammans med vänner, vilka ännu har handicap mellan cirka 30 och 54.
Nu påbörjar vi tillsammans en ny säsong för åttonde gången med samma målsättningar som vi har haft redan från första året 2014.

Gruppens målsättning är att:

  • Inspirera till fortsatta, och då enskilt inbokade spelrundor på våra två banor tillsammans med såväl välkända som nyvunna golfvänner.
  • Stödja våra medlemmar till att bibehålla alternativt sänka sina handicap till den nivå och målsättning som var och en har.
  • Inspirera till fortsatt golfspel i en klubb, som aktivt tar vara på och utvecklar nya medlemmar samt de med högre handicap till fortsatta/gärna utökade spelambitioner.


Eftersom en av våra viktiga målsättningar är att bredda de golfsociala kontaktytorna medlemmar sinsemellan och inspirera till enskilt inbokade sällskapsrundor, så kommer vi också att välkomna våra partners, vänner och bekanta att delta, även om dessa har handicap understigande 30. De kan vara medlemmar i vår klubb alternativt annan golfklubb och då spela mot erläggande av aktuell greenfee.

Alla ni nya medlemmar, vilka nyss tagit era ”gröna kort”, är naturligtvis mycket varmt välkomna. Vi kommer att se till att ni får bra handledning under spelrundorna.

Vid två tillfällen kommer klubbens PRO (tränare) att erbjuda några timmars kostnadsfri gruppträning på övningsrangen.

Anmälningar görs enskilt av var och en via internet ”Min Golf” eller via vår hemsida. Där finns möjlighet att bestämma vilken teefärg man vill spela från, liksom att lämna önskemål om tidig eller sen starttid. Sammanhållande (normalt undertecknad) gör startordning och fördelar starttider, vilka också publiceras i god tid på ”Min Golf” samt skickas även via e-post.

Alla våra spelrundor sker i form av lättsamma ”Sällskapsrundor”.
Spelprogrammet säsongen 2021 framgår härnedan. Tiderna kan av olika skäl, vilka ännu inte kan överblickas komma att förändras. Sådana förändringar kommer att meddelas på klubbens hemsida.

Spelprogram med tider för första start och bana:

 27 maj kl. 13:02 Långe Erik (föregås kl. 10:30 av kostnadsfri gruppträning).
 10 juni kl. 13:02 Långe Jan
 17 juni kl. 13:02 Långe Jan
 23 juni kl. 16:06 Långe Erik
   1 juli kl. 14:06 Långe Erik
 11 juli kl. 16:06 Långe Jan
 15 juli kl. 14:06 Lång Erik
 29 juli kl. 14:06 Långe Erik
   5 aug kl. 14:22 Långe Erik
 11 aug kl. 16:06 Långe Erik
 19 aug kl. 13:02 Långe Jan
   2 sep kl 13:02 Långe Jan
 12 sep kl. 15:34 Långe Jan
 23 sep kl 13:02 Långe Erik


Väl mött och varmt välkomna att vara med i Handicapgrupp 30-54 under säsong 2021.
Hör gärna av er till undertecknad om ni undrar över något.

Med vänliga hälsningar

Björn Ljunggren
Mail: b.ljunggren@telia.com Tel: 0723-580057