Handicapgrupp 30-54

Välkomna till ytterligare ett år med ”Handicapgrupp 30-54”
säsong 2020

Lördagen den 2 maj, mittemellan två röda kalenderdagar, är det åter dags att samlas för ännu en ny golfsommar tillsammans med vänner, vilka ännu har handicap mellan omkring 30 och 54.

Eftersom en av våra viktiga målsättningar är att bredda de golfsociala kontaktytorna sinsemellan, och inspirera till enskilt inbokade spel, så kommer vi också att välkomna våra partners, vänner och bekanta att delta, även om dessa har handicap understigande 30. De kan vara medlemmar i vår klubb alternativt annan golfklubb och då spela mot erläggande av aktuell greenfee.

Som framgår av kalendariet nedan så kommer sedan nästa speltillfälle den 21 maj, som detta år är Kristi Himmelsfärdsdagen. Vi hoppas då på stor anslutning, eftersom det är en helgdag, och många såväl fastboende som sommarboende ölänningar har tid och möjlighet att komma med.

Under återstoden av säsongen spelar vi normalt två gånger per månad med huvudsaklig inriktning mot spel på vardagseftermiddagar. Härutöver kommer vi ett par gånger att förlägga spelet till helger, för att därigenom underlätta för yrkesverksamma att komma med.

Vid två tillfällen kommer vi att erbjuda kostnadsfri gruppträning i anslutning till en av de ordinarie speldagarna.

Nytt för i år är sättet för anmälan till speldagarna, vilka kommer att läggas upp i golfens IT-system som en tävlingsbokning.

Anmälningsproceduren kommer då att se ut som följer:

  • E-post med information om årets program kommer att skickas ut till berörda medlemmar, samt även publiceras på klubbens hemsida och på sidan ”Min Golf”
  • Varje anmälan sker sedan via klubbens hemsida eller ”Min Golf” där det också kommer att finnas möjlighet att vid behov önska sig sen eller tidig starttid.
  • Härefter skapar undertecknad tillsammans med kansliet startordning resp. starttider, varefter dessa skickas ut i god tid till samtliga anmälda.


Gruppens målsättningar är att vara:

  1. Kontaktskapande med likasinnade, relativt likvärdiga golfare, allt i syfte att inspirera till fortsatta och då enskilt inbokade spelrundor på våra två banor tillsammans med såväl välkända som nyvunna golfvänner.
  2. Stödja våra medlemmar att snabbare nå ett lägre handicap efter sina mål och förutsättningar.
  3. Inspirera till fortsatt golfspel i en klubb, som aktivt tar vara på och utvecklar nya medlemmar samt de med högre handicap till fortsatta/gärna utökade spelambitioner.


Spelprogrammet för 2020 framgår här nedan samt av särskild förteckning på klubbens hemsida:

 Lördag 2 maj kl 13:00 Lättsam inledning av säsongen i form av en ”Scramble” på Långe Erik.  Anmälan här   Inställd pga Covid-19
 Torsdag 21maj kl 14:06 Sällskapsrunda Långe Jan.  Anmälan här
 Tisdag 26 maj kl 10:30   Övningsrangen Kostnadsfri ”kom-igång-träning” i grupp under ledning av Emil, samt därefter lunch i golfrestaurangen för de som så önskar, följd av en sällskapsrunda på Långe Erik.
 Tisdag  26 maj  kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik.  Anmälan här
 Torsdag 11 juni kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan.  Anmälan här
 Torsdag 25 juni kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik.  Anmälan här
 Torsdag  9 juli kl   13:00 Sällskapsrunda Långe Jan.  Anmälan här
 Torsdag 23 juli kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik.  Anmälan här
 Lördag  8 aug  kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan.  Anmälan här
 Torsdag 27 aug kl 10:30   Övningsrangen Kostnadsfri ”kom-igång-träning” i grupp under ledning av Emil, samt därefter lunch i golfrestaurangen för de som så önskar, följd av en sällskapsrunda på Långe Erik.
 Torsdag 27 aug kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Erik. Anmälan här
 Tisdag 8 sep kl 13:00 Sällskapsrunda Långe Jan.  Anmälan här
 Söndag 27 sep kl 12:30 Säsongsavslutning med sällskapsrunda på Långe Erik. Anmälan här


Väl mött och varmt välkomna att vara med i Handicapgrupp 30-54 under 2020.

Med vänliga hälsningar

Björn Ljunggren
b.ljunggren@telia.com 0723-580057