Hålvärd

Hålvärdar.


Uppdrag:

  • Att bemanna samtliga hål med frivilliga hålvärdar.
  • Efter diskussioner med banchefen tydliggöra i en instruktion, förväntningarna på hålvärdarna.
  • Genomföra ett antal riktade insatser på banorna efter samråd med banchefen.


Målsättning 2022:

  • Tillse att antalet hålvärdar täcker behovet på samtliga 36 hål.
  • 2 sammankomster med riktade insatser på banorna efter diskussioner med banchefen.
  • 4 aktiviteter för att säkerställa en jämn kvalitet på hålen.
  • Genomföra punktinsatser efter önskemål från banchefen.
  • slipa och måla avståndsmarkeringarna på LJ och Måla dessa på LE
  • Gjuta fast alla papperskorgar


Ansvarig: Ivar Lång
Ivar.lang@telia.com
070-3113550