Hålvärd

Hålvärdar.

Ekerums golfbanor håller hög kvalitét. Dock finns möjlighet till ytterligare förbättringar, främst vad gäller finishen på hålen. Denna förbättring kan bara åstadkommas genom insatser av klubbens medlemmar i form av hålvärdar, som ansvarar för ett eller flera hål.

För att få en jämn standard på banorna under säsongen, har hålvärdarna ett antal gemensamma arbetsdagar, som komplement, när andra hålvärdar inte har möjlighet att arbeta med sina hål.

Därutöver genomförs normalt en allmän städdag under våren.

Sedan kan också särskilda insatser behövas, för vissa åtgärder på banorna, där anläggningens resurser inte räcker till.


Om du vill vara hålvärd, anmäl dig till

Ivar Lång
Ivar.lang@telia.com
070-3113550